Strona główna – konferencja

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują w krajach stosujących Farmakopeę Europejską wymagania jej
XI wydania. Dlatego też w 2023 roku wydano XIII Farmakopeę Polską. Obejmuje ona 1811 monografii szczegółowych dla substancji czynnych i pomocniczych o charakterze chemicznym oraz biologicznym. Farmakopea Polska XIII zawiera 334 monografii surowców zielarskich. Większość surowców zielarskich ujętych w FP XIII nie była stosowana w polskiej medycynie oficjalnej i ludowej. Brakuje zatem rzetelnych informacji na temat „egzotycznych” surowców, typowych dla medycyny krajów azjatyckich, w sytuacji kiedy na rynku są dostępne leki i suplementy diety wytworzone z azjatyckich, południowoamerykańskich i afrykańskich ziół. W ostatnich latach obserwuje się  duże zainteresowanie właściwościami odżywczymi i leczniczymi rozmaitych grzybów. Poniekąd jest to powrót do surowców, które były wykorzystywane w dawnej medycynie, ale w XIX i XX w. zostały one usunięte z europejskich lekospisów. Ważną rolą konferencji naukowych jest popularyzowanie wiedzy oraz swobodna wymiana poglądów naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz branżowego. Istotne jest dementowanie nieprawdziwych informacji, jakie krążą na temat niektórych surowców zielarskich. W czasie  tegorocznej konferencji skupimy się nad ziołami ujętymi w najnowszej Farmakopei Europejskiej i Farmakopei Polskiej stosowanymi w leczeniu i wspomaganiu leczenia chorób dotykających osoby w różnym wieku, od dzieci do seniorów.

Cel konferencji
Popularyzacja wiedzy i dyskusja naukowa w zakresie fitoterapii, zielarstwa, kosmetologii, dietetyki, bromatologii, toksykologii żywności, paszoznawstwa, szeroko pojętych preparatów medycyny naturalnej i kosmetyków. Ważnym tematem konferencji będzie bezpieczeństwo stosowania i ocena jakości produktów i surowców spożywczych, paszowych, kosmetycznych i zielarskich. Znaczenie ziół w leczeniu, profilaktyce chorób i żywieniu ludzi oraz zwierząt. Istotnym celem konferencji jest również propagowanie i docenienie wiedzy z zakresu historii i filozofii nauk medycznych, farmaceutycznych oraz biologicznych, która kształtuje współczesne i przyszłe osiągnięcia naukowe.

Tematyka konferencji

• Fitoterapia i zielarstwo
• Prozdrowotne działanie żywności, dietetyka, bromatologia
• Fitofarmakologia
• Preparaty ziołowe, leki ziołowe
• Żywność funkcjonalna
• Żywność nowa i suplementy diety
• Kosmetyki, w tym kosmeceutyki i nutraceutyki
• Aromaterapia, chemia i właściwości olejków eterycznych
• Uprawa i przetwórstwo roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych
• Technologie przetwarzania surowców zielarskich i preparaty ziołowe dla przemysłu paszowego i weterynarii
• Bezpieczeństwo żywności, ziół, kosmetyków i pasz
• Towaroznawstwo żywności, kosmetyków i roślin zielarskich
• Etnomedycyna, etnobotanika, etnofarmakologia
• Materia medica (surowce mineralne oraz pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), farmakognozja
• Botanika farmaceutyczna
• Biologia i biotechnologia medyczna oraz farmaceutyczna
• Historia nauk medycznych i biologicznych

Komitet naukowy
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski (Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Żebrowska (Śląski Uniwersytet Medyczny, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)
Prof. dr hab. Alicja Kucharska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Prof. dr hab. Łukasz Łuczaj (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. dr hab. Bożena Muszyńska (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)
Prof. dr hab. Barbara Sawicka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Prof. dr hab. Ewa Stachowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Prof. dr hab. inż. Antoni Szumny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Prof. dr hab. Iwona Wawer (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)
Dr hab. inż. Maciej Oziembłowski, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Dr hab. inż. Mariusz Korczyński, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. PANS (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych)
Dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Dr hab. Dorota Waśko-Czopnik (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Dr hab. Danuta Zarzycka, prof. PANS (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)
Dr hab. Grażyna Zawiślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Dr Józef Forgacz (Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)
O. dr Jan Marcelin Pietryja (Herbarium Św. Franciszka, Instytut Medycyny Klasztornej)
Dr Henryk Różański (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)
Dr Dominik Wróbel (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)

Komitet organizacyjny
dr Henryk Różański – przewodniczący
dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. PANS
mgr Iwona Wajs – sekretarz
dr inż. Jolanta Baran
dr inż. Bernadetta Bienia
dr Dominik Wróbel
mgr Lucyna Pojnar
inż. Maciej Półchłopek