Wykład otwarty – Polski ruch turystycznych w Karpatach Marmaroskich i Alpach Rodniańskich…

Zapraszamy na wykład pt.:
„Polski ruch turystycznych w Karpatach Marmaroskich i Alpach Rodniańskich do wybuchu I wojny światowej na wybranych przykładach”
Wykład wygłosi Dr Dariusz Dyląg

16 listopada (czwartek) godz. 18:00
Biblioteka Główna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, Rynek 1

Wstęp wolny
Wykład będzie połączony z promocją 2. tomu Rocznika Ludzi Karpat – Res Carpathica
Spis treści 2. tomu rocznika 

Dariusz Dyląg – przewodnik karpacki (beskidzki i tatrzański), przewodnik terenowy po woj. małopolskim, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa PTTK, honorowy przodownik turystyki górskiej PTTK (z uprawnieniami na Beskidy Wschodnie, Beskidy Zachodnie i Tatry), taternik i pireneista, geograf (specjalizacja: sozologia) i informatyk (specjalizacja: sieci komputerowe), vincenzolog (współtwórca Portalu Vincenzowskiego; jako jeden z pierwszych zderzył twórczość Vincenza z Tolkienem), publicysta (ponad 150 publikacji i 7 książek).

W trakcie wyprawy w Gorgany na Małej Sywuli 1818 m n.p.m, Ukraina, sierpień 2013 r.
Od lewej: Prof. Grzegorz Przebinda, Dr Dariusz Dyląg, Prof. Zbigniew Barabasz

Doktor nauk o kulturze fizycznej (obronił pracę doktorską z historii turystyki i krajoznawstwa w Gorganach). Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Medalem PTTK „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”. Współpracował z Lwowskim Klubem Sportowym Pogoń Lwów oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku.

Ma na koncie liczne vie ferrate, alpejskie czterotysięczniki (m.in. Mont Blanc, Matterhorn, Dom), pirenejskie trzytysięczniki (m.in. Pico de Aneto, Monte Perdido, Pico Comachibosa–Grande Vignemale) i pierwsze znane przejście w Tatrach lodospadu Dolinki Spadowej wprost.

Autor przewodników (po Gorganach, Orlej Perci i… Beskidzie Myślenickim).

Plakat