Wykład i spotkanie studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

W dniu 20.05.2024 studenci kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Wychowanie fizyczne z inicjatywy i dzięki staraniom dra Jacka Krasia uczestniczyli wykładzie oraz spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Ze strony Policji w wydarzeniu udział wzięli: Młodszy Inspektor Grzegorz Wojtas Naczelnik Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Komisarz Dominika Kopeć Kierownik Sekcji Doboru Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Pan Naczelnik Grzegorz Wojtas w swoim wystąpieniu przedstawił „Działania Podkarpackiej Policji w kontekście kryzysu uchodźczego związanego z wojną w Ukrainie”. Poruszył między innymi zagadnienia dotyczące rozpoczęcia konfliktu w Ukrainie, działań koncepcyjnych podkarpackiej policji oraz Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Położył nacisk na działania policji na granicy wschodniej, do których należały działania prewencyjne i operacyjne. Przybliżył także kulisy organizacji wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Rzeszowie oraz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Zaproszony gość omówił również problematykę  dezinformacji w sieci i jej skutki. Było to bardzo pożyteczne i pouczające wystąpienie osoby, która nie tylko brała bezpośredni udział w wyżej wymienionych działaniach , ale również koordynowała je jako Szef Sztabu dowódcy operacji policyjnej „Granica”.

Następnie głos zabrała Pani Komisarz Dominika Kopeć, która przedstawiła wymagania oraz procedurę rekrutacji do Policji. W swoim interesującym wystąpieniu przybliżyła także warunki pracy, misję i korzyści wynikające z pracy w służbie jaką jest policja.

Wraz ze studentami składamy serdeczne podziękowania prelegentom oraz Panu inspektorowi Jarosławowi Tokarczykowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie za wyrażenie zgody na wystąpienia swoich pracowników i deklarację dalszej współpracy.

Tekst – dr Jacek Kraś, Koordynator kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne