Wykład dra Wojciecha Krukara otworzył cykl spotkań Koła Przewodników Turystycznych PTTK Krosno oraz Zakładu Turystyki i Rekreacji

Wykład dra Wojciecha Krukara – adiunkta w Zakładzie Turystyki i Rekreacji, o najstarszych nazwach we wschodniej części polskich Karpat, otworzył cykl spotkań organizowanych przez Koło Przewodników Turystycznych PTTK Krosno we współpracy z Zakładem Turystyki i Rekreacji PANS w Krośnie.

4 listopada, w auli PANS w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4, odbył wykład doktora Wojciecha Krukara – geografa i przewodnika, wybitnego znawcy w zakresie toponimii Karpat, zatytułowany:

San – Sianki, Hoczew – Huczwice, Ropa – Ropki,

czyli o najstarszych nazwach we wschodniej części polskich Karpat

Przy imponującej frekwencji, z wielkim zainteresowaniem i w skupieniu, uczestnicy wysłuchali erudycyjnych rozważań Autora dotyczących kluczowych hydronimów i oronimów na terenie wschodniej części Beskidu Niskiego i Bieszczadów, których pojawienie się w nazewnictwie znacząco wyprzedza początki trwałych procesów osadniczych w tej części Karpat.

W wykładzie uczestniczyli licznie zgromadzeni przewodnicy turystyczni, studenci i absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja, nauczyciele, a także sympatycy turystyki górskiej. Władze Uczelni reprezentował podczas spotkania dr Krzysztof Frączek – Prorektor ds. Studiów oraz dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS – Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji, będący współorganizatorem zaplanowanego cyklu spotkań szkoleniowych.

Relacja i fotorelacja: Piotr Łopatkiewicz

Dr Wojciech Krukar – Autor wystąpienia i Mateusz Podkul – Prezes Koła Przewodników Turystycznych PTTK Krosno