Wizyta studyjna Studentów Kierunku Automatyka i robotyka w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

W dniu 15 czerwca 2022 r. grupa studentów I roku studiów dualnych na kierunku Automatyka i robotyka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odwiedziła Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie.

Zdjęcie nr 1 – Grupa Studentów I roku Automatyki i robotyki

Delegacja studentów kierunku Automatyka i robotyka miała możliwość poznania zadań jakie realizuje w pracy zawodowej inżynier automatyk. Zdjęcie 1 przedstawia komercyjny produkt Łukasiewicz-PIAP – Robot IBIS® wraz z grupą studentów. Łukasiewicz-PIAP jako firma i jednostka badawcza zajmuje się budową robotów mobilnych oraz opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jeden z pierwszych modeli – SR-10 INSPECTOR® można podziwiać w gablotce tuż przy wejściu na teren Instytutu (Zdjęcie 2). Pan Marcin Pawelec, pracownik PIAP i opiekun grupy, zaprezentował nam systemy opracowywane przez zespoły inżynierów, gdzie najpierw tworzy się koncepcje, a potem buduje prototypy. W Łukasiewicz-PIAP budowane są zarówno części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz tworzone oprogramowanie. Łukasiewicz-PIAP jako jednostka badawcza Sieci Łukasiewicz jest w stanie wiele podzespołów sama produkować, a tylko nie wielka część jest kupowana od dostawców zewnętrznych.

W czasie pobytu studenci mogli zadawać pytania i praktycznie obserwować, jak wygląda praca
w zespołach projektowych. Oprócz robotów mobilnych, zostały zaprezentowane zbudowane przez pracowników PIAP systemy autonomiczne. Zaprezentowano rozwiązania sprzętowe – systemy które można zobaczyć dotknąć i widzieć ich działanie opierające się na wykorzystaniu systemów LIDAR. Studentów zaintrygowały projekty oparte na komercyjnie dostępnych komponentach, np. konwersja samochodu cywilnego na autonomiczny. Bardzo interesującą częścią była wizyta w zespole programistów, którzy w sposób intersujący zaprezentowali na czym polega ożywianie mechanicznych systemów i pisanie do nich oprogramowania. Bardzo ważnym aspektem podczas tego pobytu był nacisk na to, że projekty prowadzone są przez grupę osób. Przedstawiono dopasowaną do zespołu metodykę związaną z rozdzielaniem pracy, dzieleniem się jej wynikami oraz radzeniem sobie w sytuacjach, gdy coś nie wychodzi. Ważne było też to, że w proces włączony jest klient, który ma możliwość śledzenia postępów projektu i reagowania dynamicznie na wynik końcowy.

Po bardzo ciekawych prezentacjach i omówieniu najważniejszych elementów zadań PIAP, chętne osoby miały możliwość obsługiwać robota IBIS® wykorzystując opracowane przez Łukasiewicz-PIAP stanowisko operatora i przeżyć to z czym mają do czynienia służby mundurowe używające tego typu środków w celu podjęcia niebezpiecznych ładunków. Próby te były wykonywane na hali i zachowując środki ostrożności można było poznać możliwości wybudowanego przez Łukasiewicz-PIAP robota, który nie był tylko prototypem, a prawdziwym działającym urządzeniem.

Zdjęcie nr 2 Model robota mobilnego SR-10 INSPECTOR® opracowanego przez Łukasiewicz-PIAP w latach 90. XX wieku.

Grupa po obejrzeniu Łukasiewicz-PIAP była zaskoczona, że takie rzeczy są tworzone, produkowane i sprzedawane przez Polską Firmę i często poza granice kraju. Stopień zaawansowania i możliwość obejrzenia prac od środka, pozwoliło otrzymać obraz dotyczący złożoności tworzonych w Łukasiewicz-PIAP konstrukcji. Wycieczka wywarła ogromne wrażenie na studentach, dając perspektywy jakimi intersującymi rzeczami mogą w przyszłości zajmować się w swojej pracy zawodowej. Dla niektórych studentów wyjazd ten jest przyczynkiem do napisania prac inżynierskich w kierunkach omówionych podczas wizyty studyjnej w Łukasiewicz-PIAP.

Wizyta studyjna została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia „Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka” w projekcie  pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowanym w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanym w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15%  z budżetu państwa. „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Mural na budynku Łukasiewicz-PIAP