Weronika Ekiert – absolwentka kierunku Turystyka i rekreacja

Jestem absolwentką Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Turystyka i rekreacja. Kierunek ten wybrałam ze względu na zamiłowanie do podróży. Poza tym, turystyka stała się znaczącą dziedziną gospodarki, dlatego powstają liczne miejsca pracy. Turystyka daje zatrudnienie w kraju jak i zagranicą. Studenci mają możliwość wyboru specjalności, w której chcą się kształcić. Przedmiotami, z jakimi spotkałam się wybierając ten kierunek studiów były m.in.: geografia, podstawy ekonomii, podstawy socjologii, podstawy zarządzania, podstawy turystyki, hotelarstwo, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego, marketing, anatomia, język angielski oraz inny dodatkowy język. Innym ciekawym przedmiotem była również technologia informacyjna, dzięki której poznaliśmy różne systemy rezerwacji używane w biurach podróży. Na tym kierunku odbywają się również zajęcia terenowe i wyjazdy na obozy. W moim przypadku były to wyjazdy na Węgry, obóz w Pieninach a także kilka wyjazdów w ramach Koła Turystyczno-Geograficznego w góry Rodniańskie w Rumunii czy Mała Fatra na Słowacji oraz wyjazd w ramach zajęć krajoznawstwa do Krakowa. Dodatkowo studenci mogą również brać udział w wymianach międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+, w krajach takich jak Hiszpania, Turcja, Słowenia czy Węgry. Dzięki studiowaniu w Krośnie poznałam wielu fantastycznych znajomych, wykładowców, którzy w jasny i zrozumiały sposób przekazywali nam wiedzę, ale także starali się pomagać każdemu w różnych sytuacjach. Podczas wykładów oraz ćwiczeń można było zauważyć, że są to ludzie z pasją, którą chętnie dzielą się wiedzą ze studentami. W trakcie studiów, każdy student odbywał praktyki w wybranym przez siebie miejscu z dziedziny turystyki. Były to m.in.: hotele, biura podróży, obiekty sportowe lub rekreacyjne czy instytucje związane z kulturą i wypoczynkiem. Dzięki praktykom mogliśmy poznać zasady funkcjonowania danych obiektów oraz wgłębić się w ich działalność. Absolwenci Turystyki i rekreacji mogą znaleźć zatrudnienie w hotelach, gospodarstwach agroturystycznych, jako przewodnicy, opiekunowie wycieczek, piloci czy rezydenci biur podróży lub bezpośrednio w nim, a także powinni posiadać wiedzę z zakresu organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych realizowanych dla różnych grup. Studia w Krośnie dały mi pewność w tym co chcę robić w przyszłości oraz pomogły zdobyć potrzebne umiejętności do stawiania pierwszych kroków w tym kierunku. Po ukończeniu studiów każdy absolwent kierunku Turystyka i rekreacja otrzymuje certyfikat językowy oraz pilota wycieczek zagranicznych. Czas spędzony na uczelni w Krośnie jak i poznane osoby z pewnością będę długo mile wspominała, wszystkich kandydatów zastanawiających się nad wyborem kierunku studiów zachęcam do podjęcia nauki na Turystyce i rekreacji, ponieważ jest to bardzo interesujący kierunek, na którym można nauczyć się wielu ciekawych, przydatnych informacji.