W Krośnie zrobisz już magistra. Od lutego nowy kierunek na PWSZ

https://krosno24.pl/informacje/w-krosnie-zrobisz-juz-magistra-od-lutego-nowy-kierunek-na-pwsz-i2404

W Krośnie zrobisz już magistra. Od lutego nowy kierunek na PWSZ

Dobra wiadomość dla uczniów szkół średnich i obecnych absolwentów krośnieńskiej uczelni, którzy nie chcą wyjeżdżać z miasta, aby kontynuować studia magisterskie. PWSZ zdobył uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „inżynieria produkcji”. Nabór właśnie się rozpoczyna.
Dr Agnieszka Woźniak, dyrektor instytutu politechnicznego PWSZ, na którym powstał nowy kierunek studiówfot. Damian Krzanowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie jest zbyt małą uczelnią, aby każdy kierunek techniczny, który obecnie kończy się tytułem inżyniera, mógł mieć kontynuację na studiach II stopnia. Dlatego właśnie pojawił się pomysł na połączenie kilku specjalności i stworzenie nowego kierunku, który będzie się kończył tytułem magistra inżyniera.

– Studia magisterskie są odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnej gospodarki, poszukującej wykształconych specjalistów, przygotowanych do pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych, ośrodkach naukowo-badawczych czy firmach projektowych i doradczych – podkreślają władze uczelni.

Inżynieria produkcji to nowy kierunek, który łączy w sobie specjalistyczne umiejętności praktyczne z zakresu zaawansowanych technik wytwarzania, kontroli jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowania systemów  informatycznych.

– Dzisiejsze firmy nie szukają stereotypowego inżyniera, który jest wąsko wyspecjalizowany w swojej dziedzinie. Nowoczesny inżynier powinien mieć podstawy techniczne i łączyć różne dziedziny nauki, aby móc pracować w nowoczesnych przedsiębiorstwach. W takich, w których potrzebna jest wiedza techniczna, ale również organizacyjna i praca w grupie – stwierdza dr Agnieszka Woźniak, dyrektor instytutu politechnicznego PWSZ.

Ponad połowa godzin będzie realizowana w ramach praktycznych zajęć warsztatowych i laboratoryjnych. Ponadto, zajęcia będą odbywać się w firmach, z którymi uczelnia podpisała listy intencyjne i które mają zapotrzebowanie na takich specjalistów.

Inżynieria produkcji to pierwszy kierunek na PWSZ, na którym można zdobyć tytuł magistraJacek Wnuk / PWSZ KROSNo

W zajęciach na nowym kierunku będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 60 studentów, zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Nabór zaczyna się 23 stycznia. Studia będą trwać trzy semestry. Uczelnia planuje, że pierwsi studenci rozpoczną kształcenie już w lutym. Studia dzienne są bezpłatne, za zaoczne trzeba zapłacić 2100 zł za semestr. 

Nowy kierunek skierowany jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia z tytułem inżyniera oraz absolwentów studiów drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera.

Absolwenci szkół średnich po zdanej maturze również będą mogli rozpocząć naukę na studiach inżynierskich i później kontynuować ją przez kolejne trzy semestry aż do uzyskania stopnia magistra inżyniera.