VII Akcja sprzątania cmentarzy z I wojny światowej z udziałem studentów Dwujęzykowych studiów dla tłumaczy

Wzorem lat ubiegłych studenci Dwujęzykowych studiów dla tłumaczy KPU w Krośnie włączyli się w Akcję sprzątania cmentarzy z I wojny światowej, tym razem organizowaną już po raz siódmy na terenie Biecza, Bobowej, Gorlic oraz gmin, Krempna, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie. Inicjatorami i koordynatorami Akcji jest Koło PTTK nr 8 – Klub Górski „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Łącznie pracami porządkowymi objęto w październiku tego roku 84 cmentarze wojenne, a patronat honorowy nad tą społeczną inicjatywą objęli Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Konsul Generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencsér.

Studentki III roku DST: Aleksandra, Joanna i Karolina oraz studenci I roku DST: Agata, Bernadetta i Matvii wraz z mgr Anną Hycnar porządkowali tereny cmentarza nr 62 w Banicy (nad którym KPU sprawuje od wielu lat opiekę) oraz nr 45 w Lipnej. Na obu cmentarzach pracowaliśmy razem z policjantami Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, zrzeszonymi w Klubie Górskim „Orły”.  W ostatnim dniu akcji mgr Anna Hycnar brała udział również w spotkaniu podsumowującym akcję w Biesnej, w gminie Łużna. Na spotkanie przybyli licznie zaproszeni goście reprezentujący Austriacki Czarny Krzyż, administrację rządową, samorządową oraz opiekunów cmentarzy i pasjonatów historii.