Urszula Ożóg

Nazywam się Urszula Ożóg. Jestem ubiegłoroczną absolwentką specjalności Język i kultura Rosji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Obecnie uzupełniam swoje wykształcenie na studiach magisterskich w Rzeszowie na tym samym kierunku.
Studia na PWSZ były czasem, w którym zdobyłam szeroką wiedzę związaną z językiem rosyjskim, literaturą i kulturą naszych wschodnich Sąsiadów. Nabywałam nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne tak ważne w sprawnym posługiwaniu się językiem. Zajęcia na uczelni prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu filologii pozwoliły mi nie tylko na nabycie wiedzy czysto językowej, ale także przełamanie trudności związanych z wystąpieniami publicznymi.
Również wiele barier komunikacyjnych przełamałam dzięki aktywnemu udziałowi w konferencjach naukowych, poświęconych zagadnieniom z języka rosyjskiego. Wspomniane konferencje były dla mnie nie tylko okazją do przełamania dyskomfortu związanego z faktem wystąpień publicznych, czy poznania jak wiele własnego nakładu pracy trzeba włożyć w przygotowanie tej formy wystąpienia, ale najważniejszym „skutkiem ubocznym” współtworzenia konferencji okazała się możliwość poznania, w tak bardzo realny sposób ludzi związanych z językiem i kulturą Rosji.

 

Po trzech latach studiów na PWSZ nie mam problemu z prezentowaniem swojej wiedzy i umiejętności na szerokim forum podczas konferencji naukowych, czy też prowadzenia warsztatów językowych. Dzięki owocnej pracy PWSZ z zagranicznymi uczelniami miałam możliwość weryfikacji wcześniej nabytych umiejętności językowych podczas swobodnych rozmów z rówieśnikami nie tylko z Rosji, ale także z Białorusi i Ukrainy. Pełniłam również rolę opiekuna i przewodnika dla studentów odwiedzających nas ze wschodnich stron. Do dziś utrzymuję pozyskane w tamtym czasie znajomości (rozmawiamy przez komunikatory internetowe, spotykamy się na Krośnieńskich Juwenaliach). Dzięki temu mogę nadal rozwijać swoje kompetencje językowe.
Aktywna działalność w Kole Naukowym Rusycystów „Dosug”, pod kierownictwem dr Leokadii Styrcz-Przebindy oraz w Samorządzie Studenckim pozwoliła mi nabyć umiejętność pracy w zespole, a dzięki przychylności władz i wsparciu finansowym uczelni, wraz z innymi członkami Koła brałam udział w wyjazdach na konferencje naukowe, spektakle teatralne i inne wydarzenia, pogłębiające wiedzę z zakresu nauk humanistycznych.
W trakcie studiów brałam również udział w organizacji i prowadzeniu zajęć podczas warsztatów skierowanych do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Nabyte doświadczenie pozwoliło mi wykształcić umiejętności związane z nawiązywaniem kontaktów, nauczaniem i motywowaniem młodzieży do rozwoju językowego.
Poza uczelnią, jeśli chodzi o rozwój moich umiejętności i wiedzy, ukończyłam kurs wychowawcy wypoczynku, dzięki czemu mogę pracować jako wychowawca na koloniach i obozach językowych. Jest to dla mnie doskonała okazja, by łączyć wiedzę związaną z moim kierunkiem studiów z tą nabytą podczas kursu.
Trzy lata studiów zakończyłam obroną na 5 i dyplomem z wyróżnieniem. Podczas zeszłorocznych wakacji miałam możliwość skorzystać z oferty pracy PWSZ związanej z pracami porządkowymi w obrębie uczelni.
Obecnie, po pozytywnie przebytych etapach rekrutacji jestem pracownikiem biura rekrutacji w PWSZ Krosno. Jest to dla mnie nowe doświadczenie, bo przecież pamiętam jeszcze jak dziś, jak to jest być studentem „po drugiej stronie drzwi”. Teraz będę miała okazję się o tym przekonać i być może w niedalekiej przyszłości podzielić wrażeniami. Na tę chwilę, z perspektywy czasu, moje odczucia są takie, że zawsze warto od siebie wymagać, że wysiłek jaki włożyłam w studiowanie na PWSZ w jakiejś formie wrócił do mnie. Uważam, że należy kształcić się przez całe życie – niezależnie czy na studiach, czy samodzielnie. Dzięki uczelni mam teraz kolejną szansę do rozwijania swojego potencjału, którą z pewnością postaram się wykorzystać w 100%. Natomiast wszystkim tym, którzy mają wątpliwości lub zastanawiają się nad rozpoczęciem studiów na PWSZ w Krośnie mogę tylko – bazując na własnym doświadczeniu, powiedzieć że uczelnia ta jest warta Waszego wyboru.