Uroczystości jubileuszowe 25-lecia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

27 maja 2024 roku Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie uczciła jubileusz dwudziestopięciolecia swej działalności. W uroczystym posiedzeniu Senatu uczestniczyło wielu znamienitych gości z zaprzyjaźnionych uczelni, biznesowi partnerzy, dyrektorzy szkół z Krosna i powiatu krośnieńskiego; naukowcy, politycy, przedstawiciele państwowych i lokalnych władz oraz organizacji samorządowych i społecznych.

Na uroczystość zechcieli przybyć rektorzy oraz przedstawiciele władz zaprzyjaźnionych uczelni: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Zastępca Przewodniczącego KRSWK, prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, prof.  dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z prof. dr hab. Adamem Reichem – Rektorem Elektem UR, dr hab. Iwona Włoch – prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. Wojciech Widłak – Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. UIK – Rektor Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, prof. dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN – Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dr hab. inż. Jerzy Zając – Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą Politechniki Krakowskiej, dr hab. Marcin Pieniążek, prof. KAAFM – Prorektor ds. Nauki i Nauczania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, prof. Uczelni – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Państwowe uczelnie zawodowe reprezentowali: dr Robert Musiałkiewicz – Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych – Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, dr Janusz Poła Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie, dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wraz dr hab. Pawłem Maciaszczykiem, prof. uczelni – Prorektorem ds. Rozwoju i Badań Naukowych, Rektorem- Elektem PUZ w Tarnobrzegu, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu wraz z dr hab. inż. Józefem Ciułą, prof. ANS – Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju – Rektorem Elektem ANS w Nowym Sączu, dr inż. Grzegorz Koc – Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, dr Paweł Trefler, prof. PANS – Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, dr hab. inż. Mateusz Kaczmarski, prof. ucz. – Rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, prof. ucz. dr hab. inż. Ryszard Pukała – Prorektor ds. Studenckich Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu oraz dr Daniel Stos, prof. ANSB – Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach.

Uroczystość zaszczycili posłowie do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska i Bogdan Rzońca; posłowie Joanna Frydrych i Marek Rząsa; podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik; prezydent Krosna Piotr Przytocki, przewodniczący Konwentu uczelni wraz z zastępcami Tomaszem Solińskim i Bronisławem Baranem; przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit wraz z radnymi; przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Marcin Józefowicz; Janusz Fic, przewodniczący Rady uczelni; Barbara Bartosik-Pękalska, przewodnicząca Krośnieńskiej Rady Biznesu; Zbigniew Ungeheuer, konsul honorowy Węgier w Rzeszowie. Obecny był również poprzedni rektor prof. dr hab. Grzegorz Przebinda oraz prorektorzy dr Dominik Wróbel i dr inż. Stanisław Rymar. Licznie przybyli również pracownicy i studenci uczelni.

Przemówienia z okazji 25-lecia PANS w Krośnie wygłosili rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS, który podziękował gościom za przyjęcie zaproszenia oraz za nadesłane listy gratulacyjne oraz kanclerz Franciszek Tereszkiewicz, który przedstawił historię powstania krośnieńskiej uczelni.

Zaproszeni goście mieli okazje obejrzeć premierowy pokaz filmu o uczelni, prezentujący esencję jej działalności oraz misję, jaką pełni w lokalnym środowisku. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie ukazana została w wielu odsłonach i ujęciach, wraz z jej znakomitą bazą dydaktyczną i infrastrukturą, wspaniałą kadrą naukowo-szkoleniową oraz studentami czerpiącymi z możliwości, które stwarza.

Prorektor dr Agnieszka Woźniak przypomniała historię przyjaźni PANS w Krośnie z uczelniami akademickimi. Nagrody i podziękowania za wieloletnią współpracę otrzymały następujące uczelnie:
Uniwersytet Jagielloński,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Uniwersytet Rzeszowski,
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Prorektor ds. studiów poprowadził część dotyczącą przyznania wyróżnień szkołom ponadpodstawowym. Nagrody otrzymały:
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie,
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie,
Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie,
Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie,
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie,
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Jana Sasa Zubrzyckiego w Krośnie.

W dalszej części uroczystości, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie oraz na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:
Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
mgr inż. Elżbieta Zajdel

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
mgr inż. Elżbieta Brągiel
mgr Radosław Gołąb
mgr Małgorzata Guzik
dr Agnieszka Kijowska
dr Jacek Kraś
mgr Joanna Krochmal
dr Beata Kumiega
dr inż. Piotr Wais
mgr Jolanta Wojtyczka

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
dr inż. Damian Dubis
dr Edyta Kwilosz
dr inż. Tomasz Pytlowany
dr inż. Bernadeta Rajchel

W uznaniu za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
dr inż. Dorota Chodorowska
dr Krzysztof Frączek
dr inż. Małgorzata Górka
mgr inż. Radosław Kruk
dr inż. Agnieszka Kubacka
dr Henryk Różański
dr Joanna Ziobro
mgr Wiesława Szarek
Medale wręczyła Podkarpacka Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik.

Władze uczelni uhonorowały również osoby, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju Uczelni. Senat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie podjął decyzję o przyznaniu Medalu Profesora Stanisława Pigonia:
mgr Jadwidze Zych, za wieloletnie zaangażowanie i oddanie sprawom Uczelni, za nadzorowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni w okresie pięciu kadencji Rektorskich oraz aktywną współpracę w budowaniu pozycji Uczelni w systemie szkolnictwa wyższego,
mgr  Franciszkowi Tereszkiewiczowi, za wysiłek organizacyjny włożony w utworzenie Uczelni i dbanie o nią każdego dnia w okresie pięciu rektorskich kadencji oraz zaangażowanie na rzecz budowania Jej pozycji w systemie polskiego szkolnictwa wyższego,
mgr Bronisławowi Baranowi, za otwartość i życzliwość oraz współpracę przy sprawach bliskich zarówno społeczności akademickiej Uczelni oraz społeczności miasta Krosna. Dzięki zaangażowaniu z powodzeniem realizowane były innowacyjne formy współdziałania nauki, edukacji samorządu i biznesu.

Gratulacjom i wspomnieniom nie było końca…

Całość wydarzenia uświetnił zespół smyczkowy Carpatia Quintet.

W związku z uroczystościami jubileuszowymi w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie listy gratulacyjne złożyli:

 1. Joanna Frydrych – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 3. Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 4. Dariusz Sobieraj Doradca Premiera MON, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 5. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna
 6. Adam Pawluś – Starosta Jasielski
 7. Janusz Fic – Przewodniczący Rady Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie
 8. prof. dr hab. Jacek Popiel – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 9. prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 10. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK – Rektor Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie
 11. prof. dr hab. Dorota Segda – Rektor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie
 12. ks. prof. dr hab. Robert Tyrała – Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 13. prof. dr hab. Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji w Krakowie
 14. dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 15. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
 16. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 17. prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 18. prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II
 19. dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. AT – Rektor Akademii Tarnowskiej
 20. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 21. dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu
 22. dr Bianka Godlewska-Dzioboń – Rektor ANS w Nowym Targu
 23. dr Elżbieta Ziaja, prof. KANS – Rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych
 24. dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ – Rektor Akademii Zamojskiej
 25. dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni – Rektor ANS w Elblągu
 26. dr Janusz Poła, prof. PWSZ – Rektor ANS w Lesznie
 27. dr Jan Kuriata, prof. PWSZ – Rektor PWSZ w Koszalinie
 28. dr Dariusz Skalski, prof. uczelni – Rektor ANS w Wałczu
 29. dr hab. Donat Mierzejewski – Rektor ANS w Pile
 30. Irena Zajdel – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 31. Ryszard Józefczyk  – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie
 32. Witold Deptuch – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie
 33. Joanna Kubit – Dyrektor Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
 34. Dariusz Niepokój – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
 35. Rafał Krężałek – Dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych
 36. Bogdan Adamski – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie
 37. Zbigniew Gleń – Dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie
 38. Daniel Eibin – Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie
 39. Łukasz Szmyd – Dyrektor Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie
 40. Ilona Nowicka – Dyrektor Liceum w Strzyżowie
 41. Nadkom. Krzysztof Basak – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 42. Renata Michalska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
 43. Adam Kostrząb – Burmistrz Miasta Jasła
 44. Wojciech Tomkiewicz – Burmistrz Gminy Jedlicze
 45. mł. insp. Krzysztof Łopuszański – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
 46. Ewelina Jurasz – Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie
 47. Dorota Cząstka – Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
 48. Marta Rymar – Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie
 49. Jan Gancarski – Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
 50. Wiesław Pisula – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
 51. Zbigniew Leniowski – Prezes Zarządu PGNiG Technologie S.A.
 52. Gabriela Lipka-Maciejowska – Kierownik Oddziału Rejonowego PCK
 53. prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet – Rektor PWSZ w Krośnie
 54. Kamila Bogacka – Prezes Stowarzyszenia Czyń Dobro Mimo Wszystko