Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów inżynierskich w Instytucie Politechnicznym

W dniu 19 kwietnia w auli przy ul. Dmochowskiego miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów inżynierskich Instytutu Politechnicznego. Grono absolwentów PANS w Krośnie powiększyło się o kolejnych inżynierów reprezentujących kierunki Budownictwo, Inżynieria środowiska, Informatyka, Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka. Wręczenie dyplomów miało szczególny charakter, po raz pierwszy otrzymali swoje dyplomy studenci, którzy ukończyli kierunek Automatyka i robotyka.


W uroczystości wzięli udział: JM Rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prorektor ds. rozwoju dr Agnieszka Woźniak, Dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Piotr Wais, kierownicy poszczególnych zakładów oraz promotorzy prac dyplomowych.
Wszystkim absolwentom życzymy wielu sukcesów i satysfakcji na drodze życia, którą obierzecie.

Galeria fotografii