Uczniowie z wizytą w KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie 18 listopada 2022 roku gościła około 100 uczniów z czterech partnerskich szkół:  Zespołu Szkół nr 4 im. Jana Pawła II z Jasła, Zespołu Szkół im. Prof. Teodora Marchlewskiego z Trzcinicy, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie oraz Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie.

Mgr inż. Bartłomiej Bielawa przedstawił uczniom ofertę edukacyjną KPU w Krośnie.

Około 50 uczniów z Krosna i Strzyżowa wzięło udział w grze szkoleniowej pt. Miasto przedsiębiorczości prowadzonej przez dr Beatę Ujda-Dyńka oraz w warsztatach z zakresu zarządzania projektem z zastosowaniem programu Open Project – prowadzonych przez dr Lilianę Mierzwińską. Oferta dla uczniów została przygotowana i zorganizowana przez Zakład Zarządzania w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

30 uczniów z Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz zespołu Szkół nr 4 z Jasła  uczestniczyło w wykładzie i warsztatach zorganizowanych przez Zakład Informatyki, miejscem warsztatów był Kampus KPU położony przy ulicy Wyspiańskiego 20 w Krośnie (Turaszówka). Uczniowie wysłuchali wykładu dr inż. Bartosza Trybusa na temat metod przetwarzania danych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. Następnie uczestniczyli w warsztatach z programowania robotów LEGO prowadzonych przez mgr Pawła Milana oraz programowania robotów Photon prowadzonych przez mgr inż. Radosława Kruka. Natomiast studenci z koła NEO wprowadzili uczniów w świat wirtualnej rzeczywistości oraz umożliwili jazdę symulatorem, dzięki czemu każdy mógł poczuć się jak kierowca rajdowy.

Natomiast grupa 20 uczniów z Zespołu Szkół nr 4 im. Jana Pawła II z Jasła wybrała ofertę w Kampusie Politechnicznym przy ul. Dmochowskiego 12. Spotkanie z kadrą naukową KPU Krosno rozpoczęło się  wykładem pt. Szkło wyjątkowy materiał w wyjątkowym mieście. Wykład wygłosił dr inż. Damian Dubis – wykładowca KPU z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle szklarskim. Wykład obejmował omówienie właściwości szkła, opis procesu jego produkcji i prezentację wyrobów ze szkła artystycznego. Nie zabrakło również informacji o okolicznych hutach, tradycjach Krosna jako miasta szkła i funkcjonowaniu Centrum Dziedzictwa Skała w naszym mieście. Następnie uczniowie podzielili się na 2 grupy:

– jedna grupa z klasy dwujęzykowej LO  uczestniczyła w warsztatach z mikroskopowania. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim i polskim. W trakcie zajęć uczniowie doskonalili swoje umiejętności mikroskopowania, samodzielnego wykonywania preparatów mikroskopowych, a także zdobywali wiedzę o budowie i funkcjonowaniu roślin.

– druga grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach laboratoryjnych pt. Analityczne metody oceny jakości żywności prowadzonych przez dr hab. inż. Barbarę Krochmal-Marczak, prof. KPU., kierownika Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności. Na warsztatach  uczniowie zapoznali się z wybranymi urządzeniami oraz metodami służącymi do oceny jakości surowca lub produktu żywnościowego.