Uczniowie językowej Academii uczestniczyli w spotkaniu online z Jej Ekscelencją Anną Clunes, Ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce

9 grudnia uczniowie językowej Academii uczestniczyli w spotkaniu online z Jej Ekscelencją Anną Clunes, Ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce. W przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, Pani Ambasador poruszyła niezwykle ważny temat inkluzywności i różnorodności w społeczności szkolnej, który jest reakcją na problemy współczesnych uczniów. Tak wielu z nich czuje się dzisiaj wykluczonych, boryka się z mniej lub bardziej poważnymi trudnościami, a także staje się ofiarami przemocy i agresji. Problemy te mogą mieć różne źródła, wśród których wymienia się biedę, pochodzenie, niepełnosprawność czy ubóstwo intelektualne. Stąd potrzeba pilnych reform w systemie edukacji na bazie inkluzywności, tolerancji i równości. Myślą przewodnią edukacji inkluzywnej jest zapewnienie wszystkim uczniom bezpieczeństwa oraz tych samych szans i możliwości tak, aby czuli się w szkole komfortowo i mogli swobodnie rozwijać swój talent i potencjał. Pani Ambasador podkreśliła, że uczeń inkluzywny – szczęśliwy, rozumiany i akceptowany w społeczności szkolnej – staje się w dorosłym życiu spełnionym fizykiem cząstek elementarnych, muzykiem czy piekarzem, dokonującym wyborów w zgodzie z osobistymi przekonaniami i preferencjami. Co więcej, inkluzywne szkoły wykształcają w uczniach empatię, gotowość do niesienia pomocy, akceptację i świadomość, tworząc grunt tolerancyjnego, sprawiedliwego, zgodnego i dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Edukacja inkluzywna więc (z jej fundamentem prawnym i etyczno-moralnym) wydaje się być obecnie jedyną słuszną formą edukacji, zmierzającej ku harmonijnej przyszłości. Spotkanie z Panią Ambasador było niezwykle inspirującym wydarzeniem, przypominającym o istocie demokracji, szacunku dla równości i różnorodności oraz randze edukacji, mającej moc przełamywania barier i rewolucjonizowania światopoglądu. 'An ideal school is a school that welcomes everybody’, tak jak nasza uczelnia i językowa Academia, gdzie wszyscy się lubimy i szanujemy oraz pielęgnujemy integrację i inkluzywność.

Academia spotkanie online
Uczniowie Academii