Towarzystwo Wspierania Nauki, Oświaty i Kultury na Podkarpaciu

Towarzystwo skoncentrowane jest na wspieraniu rozwoju nauki, oświaty i kultury na obszarze Podkarpacia. W szczególności skupia się ono na promowaniu rozwoju lokalnej kadry akademickiej oraz poprawie bazy materialnej uczelni działających w tym regionie. Poprzez takie działania, towarzystwo stara się przyczynić do podnoszenia poziomu edukacji, badań naukowych oraz kultury na Podkarpaciu, co może mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy Podkarpacia.