Międzynarodowy Festiwal Młodzieży

Międzynarodowy Festiwal Młodzieży (International Youth Festival) to przedsięwzięcie organizowane od 2010 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Wydarzenie to zbiega się z przygotowywanymi w tym czasie przez PWSZ w Krośnie Dniami Kultury Studenckiej – Krośnieńskimi Juwenaliami.

PWSZ w Krośnie utrzymuje się od wielu lat w ścisłej czołówce prestiżowego rankingu „Perspektyw” w kategorii umiędzynarodowienia studiów. Badania rankingu doceniają szeroką współpracę międzynarodową uczelni i ofertę stypendiów zagranicznych, która z niej wynika. Współpraca międzynarodowa uczelni zaczęła się od kontaktów z Węgrami, następnie naszymi partnerami zostały uczelnie na Ukrainie, Słowacji, w Rosji i Stanach Zjednoczonych. Następnie PWSZ w Krośnie zawarła umowy o współpracy z ponad sześćdziesięcioma uczelniami z: Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Grecji, Portugalii, Austrii, Norwegii i Holandii. Od 2007 roku ponad 250 studentów naszej uczelni wyjechało na studia za granicą. Podobną liczbę studentów zagranicznych gościliśmy w Krośnie. Tak intensywna wymiana czyni krośnieńską uczelnię miejscem prawdziwie międzynarodowym. W związku z coraz liczniejszymi kontaktami zagranicznymi, zrodził się pomysł zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży, który jeszcze bardziej ingerowałby młodzież z zagranicznych uczelni partnerskich z krośnieńskimi studentami.

Najważniejszym założeniem festiwalu jest integracja społeczności akademickiej zagranicznych krajów partnerskich oraz wymiana doświadczeń i dorobku kulturalnego studentów. Międzynarodowy Festiwal Młodzieży to jedyny festiwal, w którym przedstawiciele różnych kultur wspólnie cieszą się młodością, zabawą i tworzą wspólnotę najlepszej europejskiej młodzieży.

W trakcie Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży uczelnia przygotowuje wiele atrakcji, zaś najważniejszą częścią festiwalu są występy zaproszonych zagranicznych grup w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. W pięknej, nowoczesnej sali widowiskowej, mieszczącej 600 osób, przedstawiciele uczelni partnerskich przedstawiają swoje programy artystyczne, przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Grupy zachwycają swoimi talentami wokalnymi, choreograficznymi, zdolnościami sportowymi i akrobatycznymi. Występy mają różny charakter: ludowy, narodowy, nowoczesny. W występach nie brakuje folkloru, nowoczesnego brzmienia, pięknych głosów, skomplikowanych układów tanecznych i pokazów mistrzowskich talentów.

W każdej edycji Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży występuje około 100 artystów, gromadzi on łącznie około 2000 osób, w tym: studentów i pracowników krośnieńskiej uczelni, mieszkańców Krosna i okolic, młodzież szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów oraz szkół podstawowych i przedszkoli.

Czas Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży w Krośnie był również szansą na to, aby przez spotkania interesujących osobowości z całego świata dowiedzieć się o nich więcej i poznawać odmienne spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość.

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży odbywają się również imprezy towarzyszące, m.in:

–     koncerty Uczelnia Miastu,

–     koncerty zespołów młodzieżowych,

–     wystawy prac studenckich,

–     wycieczki krajoznawcze.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z wcześniejszych edycji festiwalu.