Forum Krośnieńskie

O Forum Krośnieńskim

Forum Krośnieńskie to cykl otwartych wykładów i odczytów organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie, Urząd Miasta Krosna i Krośnieńskie Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby upowszechniania wiedzy z zakresu prawa, polityki europejskiej, ekonomii i nowoczesnych technologii, historii, historii regionu i literatury. To umożliwienie mieszkańcom Krosna kontaktu ze znanymi ludźmi nauki, sztuki, polityki, telewizji.

Forum Krośnieńskie obejmuje cykl 10 otwartych wykładów i odczytów z zakresu prawa, ekonomii, techniki, działalności gospodarczej, problematyki europejskiej i współpracy międzynarodowej.  Spotkania w ramach Forum mają charakter lokalny, adresowane są dla szerokiego grona: nauczycieli, uczniów, studentów oraz osób zainteresowanych ww. problematyką.

Spotkania składają się z dwóch części, pierwsza to wykład zaproszonego gościa, w drugiej uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w dyskusji.
Wykłady są organizowane cyklicznie jeden raz w miesiącu (z wyłączeniem wakacji), w godzinach popołudniowych w celu umożliwienia udziału w nich wszystkich zainteresowanych.
W ramach Forum Krośnieńskiego  gościli m.in. Kazimierz Czaplicki – Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, Marian Krzaklewski – polityk,  wybitny lekarz prof. dr hab. Paweł Januszewicz, artysta plastyk prof. Władysław Pluta, Grzegorz Łubczyk – były ambasador Polski na Węgrzech.


————————————————————————————————————————————————————

W 2016 roku gośćmi Forum Krośnieńskiego byli:

1. Prof. dr hab. Paweł Januszewicz – Czy media mogą leczyć ludzi?

————————————————————————————————————————————————————

W 2015 roku gośćmi Forum Krośnieńskiego byli:

1.        prof. dr hab. Zenon Węglarz – Rośliny lecznicze i aromatyczne w środowisku naturalnym i ich zmienność fenotypowa2.        prof. dr hab. Kazimierz Górka – Gospodarka nieformalna w Polsce (szara strefa)3.        Grzegorz Łubczyk – ŻYCIE NA KRAWĘDZI. Henryk Sławik – József Antall senior4.     dr hab. inż. Tadeusz Pająk  Energia z odpadów – szanse, korzyści, zagrożenia————————————————————————————————————————————————————

W 2014 roku gośćmi Forum Krośnieńskiego byli:

1.        Imre Szijártó – Współczesne kino węgierskie”. Prace studentów Wyższej szkoły Esterházyego w Egerze ————————————————————————————————————————————————————

W 2013 roku gośćmi Forum Krośnieńskiego byli:

1.        prof. István Kovács – Józef Bem i Polacy w Węgierskiej Wiośnie Ludów2.        prof. László Nagy – Jacy jesteśmy i jak siebie widzimy? Zjawisko „polonooptymizmu” i „hungaropesymizmu” na tle historii kultury3.        dr Imre Molnár – Zdradzony bohater – János Esterházy4.        Vadim Vozdvizdensky – Grigorij Sawwicz Skoworoda (1722-1794) wielki rosyjski i ukraiński filozof, nauczyciel i poeta „W moich ukochanych winnicach Tokaju”————————————————————————————————————————————————————

W 2012 roku gośćmi Forum Krośnieńskiego byli:

1.    Piotr Świerczek i Halina Kurek  Debiut poetycki2.    Akos Engelmayer – Ferenc Molnár – korespondent wojenny. Kartka z historii kontaktów polsko-węgierskich3.    Minister Kazimierz W. Czaplicki – Kontrola działalności politycznej w Polsce4.    dr Richard Hörcsik– O co walczą Węgry?5.    prof. nadzw. dr hab. Janusz Gruchała – Filolog z Komborni – patron ludzi z charakterem6.    Minister Kazimierz W. Czaplicki – Głosowanie na przestrzeni wieków7.    dr Wojciech Gruchała – Utwory literackie o śmierci Zbigniewa Herberta8.    prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Sikora – Jak mówimy o uczuciach?

————————————————————————————————————————————————————

W 2011 roku gośćmi Forum Krośnieńskiego byli:

1.       prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Nowe materiały i technologie

2.       dr Piotr Łopatkiewicz – Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy w Krośnie w świetle ostatnich badań architektonicznych i konserwatorskich

3.       dr hab. Albert Gorzkowski – Oczy Lei. Kobiety Biblii i czasów starożytnej Grecji

4.       Iga Dżochowska – Wokół kultury japońskiej

————————————————————————————————————————————————————

W 2010 roku gośćmi Forum Krośnieńskiego byli:

1.      Wiertconsulting (Poznań) – Odnawialne źródła energii w praktycznych zastosowaniach Pompy ciepła – nowoczesne rozwiązania techniczne dla firm i odbiorców indywidualnych2.      Zenon Luis Martinez – Bologna Agreement in Spanish Higher Education3.      doc. dr hab. inż. Dorota Kowalska – Jakość i walory dietetyczne mięsa króliczego4.      Akos Engelmaier – Wydarzenia roku 1956 w Budapeszcie i w Polsce5.      dr Stanisław Bortnowski – Czy literatura polska będzie jeszcze obecna w szkole6.      dr Laszlo Hegedusz węgierskich – Przemoc w węgierskich mediach a świadomość młodzieży

 ————————————————————————————————————————————————————

W 2009 roku gośćmi Forum Krośnieńskiego byli:

1. prof. dr hab. Stanisław Bryndza-Stabro – Spotkanie z autorem tomiku poetyckiego Oko Thery.
2. prof. dr hab. Paweł Januszewicz – Starość nie musi być piekłem.
3. prof. dr hab. Zbigniew Szyndlar – Rok 2009 – rok Karola Darwina.
4. Kazimierz Czaplicki – Prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego – kierunki zmian.
5. dr Piotr Łopatkiewicz, dr Tadeusz Lopatkiewicz – Stanisław Tomkowicz — pionier nowoczesnej inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce.
6. Marian Krzaklewski – Potrzeby w zakresie edukacji i szkoleń na drodze do społeczeństwa korzystającego z energii produkowanej przy niskiej emisji CO2.
7. prof. Bogusław Dopart – Najważniejsza polska książka. O sławie „Pana Tadeusza” w Polsce i za granicą.
8. prof. Hans-Jürgen Diller – Historical Semantics as bridge-builder – co historia języka mówi o podobieństwach kultur.

 

 ————————————————————————————————————————————————————

Wspomnień czar… bracia Łopakiewiczowie o Stanisławie Tomkowiczu

23 kwietnia 2009 roku w ramach Forum Krośnieńskiego wystąpili dr Piotr Łopatkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz, którzy wygłosili wykład „Stanisław Tomkowicz (1850-1933) – pionier nowoczesnej inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce”.


Stanisław Tomkowicz (1850-1933), germanista, konserwator zabytków, historyk sztuki i kultury, kolekcjoner, dziennikarz krakowskiego „Czasu”, członek Komisji do Badania Historii Sztuki Akademii Umiejętności.
W 1886 zabiera głos w dyskusji, toczącej się na forum Akademii Umiejętności, o organizacyjno-prawnym kształcie państwowej opieki nad zabytkami w Galicji. Od 1887 do 1895 obejmuje honorowo stanowisko rządowego ck konserwatora zabytków w IV okręgu konserwatorskim Galicji Zachodniej. W toku urzędowania prowadzi jednocześnie gruntowne prace terenowe i archiwalne nad pionierskimi w skali Polski topograficznymi inwentarzami zabytków dla poszczególnych powiatów.
Dwa z tych inwentarzy publikuje w 1900 roku – S. Tomkowicz, Inwentaryzacja zabytków Galicji Zachodniej. Powiat grybowski, [w:] Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. 1, Kraków 1900, s. 95-165; tenże, Inwentaryzacja zabytków Galicji Zachodniej. Powiat gorlicki, [w:] Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. 1, Kraków 1900, s. 167-319. Pozostałe – przechowane w rękopisach – dopiero po upływie wieku wydane zostały drukiem (inwentarze zabytków powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sądeckiego, limanowskiego), stanowiąc dzisiaj niezwykle cenne źródło najwcześniejszych informacji o często nieistniejących już zabytkach sztuki.
W 1896 jest jednym z członków założycieli Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Od 1900 do 1914 pełni urząd przewodniczącego Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej. W 1908 zostaje obrany członkiem czynnym Akademii Umiejętności, która w tym samym roku honoruje go Nagrodą z Fundacji im. Probusa Barczewskiego za monumentalne dzieło Wawel I. Zabudowania Wawelu i ich dzieje, [w:] Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. 4, Kraków 1908.
Do roku 1914 pełni funkcje ck konserwatora krakowskiego, czego efektem jest m.in. topograficzny inwentarz zabytków powiatu – zob.: S. Tomkowicz, Inwentaryzacja zabytków Galicji Zachodniej. Powiat krakowski, [w:] Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. 2, Kraków 1906, s.1-318, 365-367. W tym samym 1894 Tomkowicz zostaje zastępcą przewodniczącego Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, ponadto – członkiem korespondentem Akademii Umiejętności.
W 1896 jest jednym z członków założycieli Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Od 1900 do 1914 pełni urząd przewodniczącego Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej. W 1908 zostaje obrany członkiem czynnym Akademii Umiejętności, która w tym samym roku honoruje go Nagrodą z Fundacji im. Probusa Barczewskiego za monumentalne dzieło Wawel I. Zabudowania Wawelu i ich dzieje, [w:] Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. 4, Kraków 1908.
Od 1911 do 1913 Tomkowicz kieruje pracami inwentaryzacyjnymi zabytków sztuki Ordynacji Zamoyskiej (4 powiaty). Od 1911 do 1933 pełni funkcję przewodniczącego Komisji Badania Historii Sztuki w Polsce Akademii Umiejętności (po 1918 – Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności). W latach 1918 do 1926 czynny jest jako dyrektor Wydziału II Filozoficzno-Historycznego PAU, zaś od 1928 do 1933 – dyrektor Wydziału I Filologicznego PAU.

W dniu 13 listopada, podczas dorocznej Ogólnopolskiej Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki,  w gmachu Dworu Artusa w Toruniu, odbyło się uroczyste wręczenie prestiżowej nagrody w XII edycji Konkursu Prof. dra hab. Jerzego Z. Łozińskiego za najlepsze prace z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac dokumentacyjnych i katalogowych. Jury konkursu – w składzie: prof. dr hab. Marian Arszyński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Lechosław Lameński – Katolicki Uniwersytet Lubelski, prof. dr hab. Adam Małkiewicz – Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska – Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska – Uniwersytet Wrocławski przyznało nagrodę jednogłośnie Piotrowi i Tadeuszowi Łopatkiewiczom „za naukowe i edytorskie opracowanie cennych dla kolejnych pokoleń badaczy rękopiśmiennych inwentarzy zabytków powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i sądeckiego, sporządzonych przez Stanisława Tomkowicza na przełomie XIX i XX wieku”.
Nagrodzona edycja była realizowana od 1999 roku we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, w ramach zakrojonego na szeroką skalę projektu naukowo-badawczego, zakończonego ostatecznie wydaniem przed kilkoma dniami Inwentarza zabytków powiatu limanowskiego – ostatniego z nie wydanych drukiem rękopiśmiennych inwentarzy topograficznych, sporządzonych u schyłku XIX wieku przez Stanisława Tomkowicz – pioniera nowoczesnej inwentaryzacji zabytków na ziemiach polskich.Stanisław Tomkowicz

Portret olejny S. Tomkowicza, pędzla Jacka Malczewskiego, 1913 rok. Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie

————————————————————————————————————————————————————

40-lecie twórczości poetyckiej prof. Stanisława Bryndzy-Stabro

22 stycznia 2009 roku w ramach Forum Krośnieńskiego wystąpił prof. dr hab. Stanisław Bryndza – Stabro, poeta, historyk literatury, krytyk literacki, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Tematem wykładu był wydany przez profesora tomik poezji „Oko Thery”. Znalazł się on na rynku wydawniczym w okresie pięknego jubileuszu profesora – 40-lecia twórczości poetyckiej. Tytuł tomiku odsyła nas do dziedzictwa kulturowego Morza Śródziemnego. Warto dodać, iż wydawnictwo to wydane przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie ukazuje się po dwunastu latach od ostatniego tomu autora. „Oko Thery” zawiera utwory, które w sposób zwięzły ukazują dzisiejszą rzeczywistość widzianą oczyma poety. To zapiski będące kwintesencją kunsztu artysty na tematy tak życiowe jak miłość, przemijanie, a także śmierć. W czasie wystąpienia autor czytał swoje teksty, mówił o powinowactwach artystycznych oraz historii poezji współczesnej.
Słowo wstępne wygłosiła dr Iwona Pięta, która przedstawiła słuchaczom sylwetkę profesora. Na spotkanie przybyli liczni goście: władze uczelni, przyjaciele profesora, studenci filologii polskiej, a także uczniowie liceów ogólnokształcących.

————————————————————————————————————————————————————

Rok 2008

W 2008 roku w ramach Forum Krośnieńskiego wystapili:

 1. prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk – Medycyna jako dzialność etyczna. Na granicach między dobrem a złem.
 2. prof. dr hab. Ryszard Terlecki – Aparat Bezpieczeństwa w PRL 1945-1989.
 3. prof. dr hab. Waldemar Kowalski – Kupcy szkoccy w Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku.
 4. Grzegorz Łubczyk – 13 lat. 13 minut. Rok 1956 w Polsce i na Węgrzech.
 5. prof. dr hab. Franciszek Ziejka – Profesora Pigonia portret wielokrotny oraz Stanisław Pigoń – profesor z Komborni.
 5. prof. dr hab. Bogusław Dopart – Pan Tadeusz do użytku powszechnego i szkolnego.
 6. prof. dr hab. Czesław Kłak – Stanisław Pigoń. Dzieje sławy pośmiertnej.
 7. dr Komaromy Sandor – Literatura dziecięca europejskiej mniejszości węgierskiej drugiej połowy XX wieku.
 8. dr Iwona Pięta – Twórczość poetycka Stanisława Stabry na tle współczesnej poezji polskiej.

————————————————————————————————————————————————————

Grzegorz Łubczyk – były Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Węgrzech

16 października 2008 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Forum Krośnieńskie. Gościem wieczoru był Pan Grzegorz Łubczyk, wybitny znawca kultury i historii polsko-węgierskiej, były Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Węgrzech.  Wśród licznie przybyłych gości byli m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Portius. Pan Grzegorz Łubczyk przybliżył zebranym historię tragicznych wydarzeń z 1956 roku jakie miały miejsce w Poznaniu i Budapeszcie. Goście Forum obejrzeli także film dokumentalny autorstwa Grzegorza Łubczyka i Marka Maldisa upamiętniający zrywy ludności Polski i Węgier skierowane przeciwko ówczesnemu reżimowi.     
Bohaterami filmu, który wywołał poruszenie wśród widzów są dwie najmłodsze ofiary tamtych przerażających wydarzeń. Tragicznie ginący Romek Strzałkowski, uczestnik walk w Poznaniu oraz męczeńsko stracony Peter Mansfeld, który brał udział w Powstaniu Węgierskim.

————————————————————————————————————————————————————

Senator RP Władysław Ortyl gościem Forum

12 czerwca 2008 roku gościem Forum był Pan Władysław Ortyl, senator RP. Tematem wystąpienia był program rozwoju „Polski Wschodniej” dla Podkarpacia. Senator mówił na temat korzyści dla krośnieńskiej uczelni pochodzących z tego programu, o ośrodkach rozwoju województwa podkarpackiego. Poruszył także temat lotniska Rzeszów-Jasionka i parku przemysłowego wokół niego oraz mieleckiej strefy ekonomicznej.

————————————————————————————————————————————————————

Sol Bergera wspomnienia z czasów okupacji

W dniu 29 maja 2008 roku na Forum wystąpił Pan Sol Berger, amerykański socjolog, który wspominał swoje życie w Krośnie w latach 1919-1945.

„Po zachodniej stronie była niemiecka okupacja, po wschodniej stronie sowiecka okupacja, około dwóch milionów Żydów zostało po niemieckiej stronie, w której był mój ojciec, moja matka, jedna siostra z dwojgiem dzieci, trzej bracia i ja. W krótkim czasie później Gestapo przyszło do Krosna, oni objęli rząd w Krośnie, zaczęli wydawać rozkazy. Wszyscy Żydzi musieli nosić białe opaski z niemieckim znakiem Izraela, wszyscy młodzi musieli iść do pracy, a SS pilnowała. Pracowaliśmy, moi trzej bracia i ja, każdy dzień, robiliśmy za darmo. Ja zacząłem organizować młodych ludzi, aby uciekać z Polski, do Rumunii, gdzie chcieliśmy kupić bilety na okręty i pojechać do Palestyny…” – opowiadał Sol Berger w wypełnionej po brzegi Auli krośnieńskiej Uczelni.

————————————————————————————————————————————————————