Dni Jana Pawła II


 • Dni Jana Pawła II „Początki chrześcijaństwa”
  Dzień Papieski, który już na trwałe wpisany jest w polski kalendarz, w tym roku obchodzony jest pod hasłem: „miłosierdzie”. Przypominając o tym słowie-kluczu, Kanclerz PWSZ Franciszek Tereszkiewicz inaugurował sesję naukową, która połączyła cześć dla dziedzictwa Jana Pawła II z tysiąc pięćdziesiątą rocznicą chrztu Polski poprzez odwołanie się do cytatu z dzieła wielkiego papieża-rodaka „Pamięć i tożsamość”: „Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji  przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla kształtowania się […]
  Read More
 • Wystąpienie profesora Grzegorza Przebindy na sympozjum poświęconym myśli Jana Pawła II
  Głównym wydarzeniem naukowym tegorocznych Dni Jana Pawła II było Sympozjum ŚWIĘTOŚĆ, które odbyło się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich, profesor Grzegorz Przebinda, został zaproszony do wygłoszenia wykładu pt. Święci Rusi w słowiańskim nauczaniu Jana Pawła II.
 • Konferencja „Mądrość” w ramach Dni Jana Pawła II
  Konferencja „Mądrość” w ramach Dni Jana Pawła II 5 listopada br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyła się konferencja Mądrość w ramach Dni Jana Pawła II.  Celem konferencji było upamiętnienie postaci Błogosławionego Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej. Krośnieńska uczelnia, podobnie jak w roku ubiegłym, przyłączyła się do tej akcji.  Zaproszenie do krośnieńskiej uczelni przyjęli: ks. dr hab. Alfred Wierzbicki – Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, prof. dr hab. Stanisław Koziara – wykładowca z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i prof. […]
  Read More
 • Konferencja „Dialog” w ramach Dni Jana Pawła II
  5 listopada br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyła się konferencja Dialog w ramach dni Jana Pawła II.  Celem imprezy było upamiętnienie postaci Błogosławionego Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej. Krośnieńska uczelnia przyłączyła się do tej akcji.   Zaproszenie do krośnieńskiej uczelni przyjął Jego Ekscelencja Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – Metropolita Lwowski. W imieniu Arcybiskupa wykład Jan Paweł II – człowiek dialogu wygłosił sekretarz ks. Andrzej Legowicz. Prof. dr hab. Janusz Gruchała wygłosił wykład Kaznodzieja w dialogu ze słuchaczami. Uwagi o retoryce papieskich homilii, redaktor Janusz […]
  Read More