Przedłużamy nabór na kurs „Social Media Menedżer – zawód przyszłości” – zapisy do końca grudnia

Trwa nabór na kurs Social Media – Menedżer zawód przyszłości. Zapraszamy do zapisów.


Szczegóły dotyczące kursu
Liczba godzin zajęć (ogółem): 60 godzin lekcyjnych, w tym 25 godz. wykładów i 35 godz. zajęć praktycznych
Odpłatność: 1000 zł
Kierownik kursu: dr inż. Małgorzata Górka

Prowadzący zajęcia: mgr Artur Janas

Opis kursu:
Uczestnicy kursu zdobędą nowe umiejętności w zawodach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:
– prowadzenie działań marketingowych w serwisie Facebook,
– prowadzenie działań marketingowych w serwisie Instagram,
– prowadzenie działań marketingowych w serwisie Tik Tok,
– grafika komputerowa online,
– techniki Copywritingu,
– tworzenie i analiza reklam na potrzeby mediów społecznościowych,
– weryfikacja prawnych i faktycznych warunków prowadzenia oraz rozliczania działalności gospodarczej w zakresie objętym kursem.

Po ukończeniu kursu, uczestnik może podjąć pracę związaną  z tematyką kursu lub założyć własną działalność gospodarczą i otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 22  ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019  poz. 652).

Program kursu:
Reguła CZK
Reguła 5WHY
Reguła PPZZ
Oszacowanie wielkości rynku za pomocą dostępnych narzędzi online
Oszacowanie popytu na produkt/usługę oraz ilości klientów przy pomocy darmowych narzędzi
Najczęściej popełniane błędy przy sprzedaży internetowej
Facebook – jak prawidłowo skonfigurować konto i prowadzić działania w imieniu klienta
Instagram – jak prawidłowo skonfigurować konto i prowadzić działania w imieniu klienta
Tik Tok – jak prawidłowo skonfigurować konto i prowadzić działania w imieniu klienta
Skąd czerpać inspirację na posty
Grafika komputerowa online – jak szybko tworzyć atrakcyjne grafiki przy pomocy darmowych narzędzi
Wykorzystanie darmowych banków zdjęć oraz prawa autorskie
Menadżer reklam – jak prawidłowo skonfigurować reklamę
Rodzaje reklam w Mediach Społecznościowych
Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do pozyskiwania klientów
Facebook pixel – narzędzie śledzące
Techniki copywritingu
Tworzenie lejków sprzedażowych
Case Study – przykłady kampanii marketingowych w internecie

Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika (zdobyta wiedza/ umiejętności/ kompetencje)
Absolwent kursu będzie potrafił:

  • Zweryfikować dotychczasowe oraz zaplanować nowe działanie marketingowe w Mediach Społecznościowych.
  • Stworzyć niezbędne grafiki lub edytować filmy.
  • Przeprowadzić kompletną kampanie marketingową online wraz z analizą wyników.
  • Pozyskiwać klientów dla siebie lub na zlecenie.

Zajęcia odbywają się on – line na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2021.363

Limit przyjęć: 20 osób
Miejsce realizacji zajęć: zajęcia on-line
Termin zgłoszenia: 31.12.2022 r.
Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na kurs (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej) 
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów wyższych.

Wymagane dokumenty proszę przesłać w białej wiązanej teczce.

Kontakt:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 01
tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)
e-mail: podyplomowe@pans.krosno.pl