Szansa na rozwój dla naszych studentów – podpisanie umowy o współpracy z firmą EXATEL

17 stycznia br. w Warszawie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie podpisała umowę o współpracy z firmą EXATEL – polskim operatorem telekomunikacyjnym i dostawcą usług cyberbezpieczeństwa, twórcą jednej z trzech największych sieci światłowodowych w Polsce. EXATEL zarządza światłowodową siecią transmisji danych o długości ok. 20 tys. km.

Podpisanie umowy o współpracy z firmą Exatel

W oficjalnej części spotkania podpisano umowę o współpracy pomiędzy Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie reprezentowaną przez Panią dr Agnieszkę Woźniak Prorektor ds. Rozwoju PANS w Krośnie a Wiceprezesem Zarządu firmy EXATEL Panem Rafałem Magrysiem.

Prorektor ds. rozwoju z Wiceprezesem Zarządu firmy EXATEL

To kolejna szansa dla naszych studentów na rozwinięcie swojej kariery zawodowej, zdobycie nowych doświadczeń i niezbędnej wiedzy o najnowszych możliwościach technologicznych i innowacyjnych rozwiązaniach.

Przedstawiciele Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie oraz firmy Exatel

W trakcie uroczystego podpisania umowy Uczelnię reprezentowali:

dr Agnieszka Woźniak Prorektor ds. rozwoju PANS w Krośnie

dr inż. Piotr Wais – Dyrektor Instytutu Politechnicznego 

mgr inż.  Daniel Biały –  pracownik Zakładu Informatyki 

mgr inż. Radosław Gołąb – pracownik Zakładu Informatyki