Sukces studentek ze Studenckiego Koła Naukowego Twórczych Pedagogów. Promocja PANS

W dniu 21 kwietnia 2023 r. studentki ze SKN Twórczych Pedagogów Angelika Prajzner i Aleksandra Sienkowska wzorowo reprezentowały Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie na studenckiej konferencji naukowej zdobywając II miejsce. Ta ich już 12 konferencja odbyła się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, na Wydziale Humanistycznym, na temat ,,Człowiek i jego środowisko’’. Wzięło w niej udział 78 uczestników z 10 ośrodków akademickich z całej Polski, między innymi z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Studentki PANS Ola i Angelika, pod okiem opiekunki koła dr Małgorzaty Wójcik prezentowały referat pt. Jak wspierać dzieci wczesnej edukacji w konstruowaniu pojęć tolerancja i nietolerancja? Doniesienia z jakościowych badań w działaniu inspirowanych teorią L. S. Wygotskiego. Spotkał się on z pozytywnym odbiorem komisji konkursowej, która nagrodziła je brawami oraz określiła poziom wystąpienia jako bardzo wysoki wśród 27 wystąpień, w tym 5-ciu doktorantów. Spore zainteresowanie wystąpieniem okazali również uczestnicy, czyli studenci z różnych polskich uczelni.

Warto dodać, że we wrześniu 2023 r. ukaże się w pokonferencyjnym recenzowanym, a zatem punktowanym Zeszycie Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach pierwszy artykuł naszych studentek. Złożony przez nie tekst otrzymał znakomitą recenzję na pełną piątkę w 5-ciu kryteriach, w tym za oryginalność tematu i wartość poznawczą.

Serdecznie gratulujemy studentkom i ich opiekunce tego sukcesu. Dziękujemy również za wspaniałe reprezentowanie PANS w Krośnie.