Projektowanie, budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków

Czas trwania: dwa semestry
Koszt: 1500 zł za semestr
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 60 ECTS
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 260 godzin

Charakterystyka studiów:
Studia trwają dwa semestry i obejmują 260 godz. wykładów i ćwiczeń (audytoryjnych, projektowych, pracowni specjalistycznych, seminariów, laboratoriów i zajęć terenowych).
Podstawowym celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z materiałem dotyczącym projektowania, budowy oraz eksploatacji oczyszczalni ścieków. Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia inżynierskie, magisterskie, licencjackie), którzy chcą poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie oczyszczalni ścieków, a także do osób pracujących przy istniejących oczyszczalniach ścieków w celu poszerzenia wiedzy w zakresie poprawnej ich eksploatacji.
Propozycja studiów podyplomowych ma na celu wypromowanie specjalistów doskonale przygotowanych z zakresu projektowania, budowy oraz eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Prowadzenie studiów koncentruje się na przekazaniu wiedzy i umiejętności w szerokim zakresie dotyczącym nowoczesnych technik związanych z oczyszczaniem ścieków, począwszy od aspektów prawnych najnowszej wiedzy w zakresie oczyszczania ścieków aż po zasady uzyskania uprawnień budowlanych w zakresie projektowania i budowy oczyszczalni ścieków.
Zajęcia będą prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni oraz przez specjalistów praktyków z branży.

Sylwetka absolwenta:
Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, w szczególności dla inżynierów, którzy ukończyli studia na kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo i pokrewne.
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie wysokiej klasy specjalistą, przygotowanym teoretycznie i praktyczne w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji oczyszczalni ścieków. Otrzyma najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i nabędzie umiejętności w zakresie oczyszczalni ścieków, które będą pomocne w późniejszej pracy zawodowej oraz pozwolą na poszerzenie wiedzy przy zdawaniu na uprawnienia budowlane.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki dotyczącym prowadzenia studiów podyplomowych przez wyższe uczelnie.
Kolejne opłaty wynoszą:
3000 zł przy płatności jednorazowej lub
I rata 1500 zł
II rata 1500 zł

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021 roku

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Miejsce zajęć:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
ul. Stanisława Wyspiańskiego 20 (Turaszówka)

Dodatkowe informacje:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Dział Studiów
Rynek 1
38-400 Krosno
e-mail: podyplomowe@pans.krosno.pl