Studenci pedagogiki prowadzą zajęcia eksperymentalne dla uczniów klasy I

Studenci II roku PSO z TP realizują studia w toku praktycznym, dlatego też ich ścieżka kształcenia obfituje w liczne zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z interesariuszami środowiskowymi. Jednym z takich działań było przygotowanie w ramach pedagogiki szkolnej zajęć dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej nr 10 w Krośnie. Zajęcia opierały się na wykorzystaniu metod aktywizujących – eksperymentowania w pracy z uczniami.

Uczestnicy zajęć poznali stany skupienia oraz zasady wykonania cieczy nienewtonowskiej. Dzieciom towarzyszyło z jednej strony skupienie i podekscytowanie, a z drugiej ciekawość poznawcza badacza zjawisk fizycznych. W pracy z dziećmi studenci wykorzystali liczne metody aktywizujące, sięgali do rozwiązań stymulujących wiele zmysłów. Mogli obserwować stan zafascynowania czynnością, który wystąpił u uczniów.

Zajęcia oparte na eksperymentowaniu prowadzone są w grupach zadaniowych. W pracy z dziećmi 7-letnimi wykorzystano także właściwości sody oczyszczonej i kwasu octowego, wykonano kule kąpielowe oraz określano poziom cukru w owocach i warzywach.

Składamy serdeczne podziękowania mgr Urszuli Borkowskiej wychowawcy ze Szkoły Podstawowej nr 10 za życzliwość wobec studentów oraz gratulujemy studentom zrealizowanego na bardzo wysokim poziomie projektu. Opiekunem studentów była dr Barbara Lulek