Studenci PANS dla przedszkolaków – lekcja języka angielskiego w Studium Języków Obcych

Studia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwalają naszym absolwentom uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej, także w zakresie nauczania języka angielskiego. Uczelnia dąży do jak najlepszego przygotowania studentów do przyszłej pracy. Realizujemy wiele projektów we współpracy ze środowiskiem lokalnym, zachęcając studentów do rozwijania swoich kompetencji.

26 kwietnia 2023 r. studentki pedagogiki zaprosiły przedszkolaki do Studium Języków Obcych przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Przygotowały dla nich wyjątkową lekcję języka angielskiego w oparciu o pracę na lekcjach z mgr Agnieszką Antosz-Kasprzyk.