Studenci kierunku Pedagogika na rzecz słuchaczy z Uniwersytetu III Wieku

W semestrze zimowym studenci III roku pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną realizowali projekt z gerontopedagogiki, w ramach którego prowadzili zajęcia wolnoczasowe dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.

Zajęcia miały różny charakter. Obejmowały ćwiczenia ruchowe, elementy tańca, doskonalenie umiejętności manualnych oraz poszerzanie wiedzy na temat obyczajów i tradycji regionalnych.

Spotkania oparte były na międzypokoleniowej wymianie, pedagogicznym dialogu i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Pozwoliły na sprawdzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kompetencji przyszłych pedagogów. 

Poniżej zamieszczamy link do audycji opisujący projekt z perspektywy organizatorów aktywności i ich uczestników, udostępniony przez UTW.
https://radiosovo.pl/spotkanie-z-pedagogika/