Stopień doktora dla mgr Edyty Nizioł-Babiarz

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Edyty Nizioł-Babiarz. Pani doktor, zgodnie z tradycją przyjętą na Uczelni, odebrała gratulacje z rąk Rektora dr hab. Zbigniewa Barabasza, prof. PANS.

Decyzją Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 15 grudnia 2022 roku mgr Edyta Nizioł-Babiarz uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wytrzymałość krążeniowo-oddechowa młodzieży akademickiej w aspekcie budowy somatycznej i aktywności fizycznej czasu wolnego, napisanej pod kierunkiem promotora dr hab. Emiliana Zadarko, prof. PANS oraz promotora pomocniczego dr hab. Krzysztofa Przednowka, prof. PANS.

Zainteresowania naukowe mgr Edyty Nizioł-Babiarz dotyczą sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie oraz diagnostyki w sporcie. Jej działalność naukowa oraz powstała praca doktorska jest owocem czynnego udziału w projektach badawczych, naukowych. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie prowadzi zajęcia z zakresu treningu zdrowotnego, promocji zdrowia, obozownictwa, sportów całego życia.