Spotkanie Absolwentów z Prorektorem ds. Studiów prof. ndzw. dr hab. Zbigniewem Barabaszem

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów PWSZ w Krośnie, Kolegium Nauczycielskiego w Krośnie, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jaśle oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Krośnie na spotkanie z Prorektorem ds. Studiów prof. ndzw. dr hab. Zbigniewem Barabaszem. Spotkanie dotyczyć będzie powołania oraz działalności Grupy Absolwentów PWSZ w Krośnie.

Spotkanie zainaugurowane zostanie wykładem pt. Władysław Kordyś lotnik-bohater z Łęk Dukielskich Lesława Wilka z Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych