Rusza VII edycja projektu „Legia Akademicka”

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.655),  realizacja programu ochotniczego wojskowego szkolenia studentów „Legia Akademicka” przebiega w następujący sposób. Kandydatów na oficerów i podoficerów aktywnej i pasywnej rezerwy kształcić będą Szkoły Legii Akademickiej (art. 94.1 ustawy).

Kształcenie w Szkołach Legii Akademickiej będzie obejmowało następujące okresy szkoleniowe:

➢ w pierwszym etapie szkolenia ochotnik będzie realizował szkolenie podstawowe, zakończone złożeniem przysięgi wojskowej i wydaniem książeczki wojskowej (realizowane w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej lub Wojskach Obrony Terytorialnej);

➢ w drugim etapie szkolenia będzie realizowane szkolenie w module podoficerskim, zakończone zaliczeniem i wydaniem przez rektora uczelni zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia teoretycznego, zaś po ukończeniu szkolenia praktycznego – egzaminem na podoficera przeprowadzonym przez komendanta szkoły podoficerskiej;

➢ w trzecim etapie szkolenia będzie realizowane szkolenie w module oficerskim, zakończone egzaminem na oficera, przeprowadzonym przez rektora-komendanta uczelni wojskowej;

Dopiero po odbyciu szkolenia zakończonego przysięgą wojskową możesz złożyć wniosek na moduł podoficerski Legii Akademickiej.

Jeśli POSIADASZ PRZESZKOLENIE WOJSKOWE (zakończone przysięgą wojskową!) – czyli np. ukończyłeś/-aś Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową, ukończyłeś „16” w Wojskach Obrony Terytorialnej, uczestniczyłeś w poprzednich edycjach Legii Akademickiej i ukończyłeś/-aś część praktyczną modułu podstawowego lub ukończyłeś inne szkolenie i jesteś żołnierzem rezerwy możesz wziąć udział w module podoficerskim projektu Legia Akademicka!

Kształcenie w module podoficerskim obejmuje:

– szkolenie teoretyczne w Szkole Legii Akademickiej (czyli szkolenie realizowane przez Uczelnię) – zakończone egzaminem teoretycznym,

– e-learning,

– szkolenie praktyczne trwające 21 dni – realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w przerwie wakacyjnej, zakończone egzaminem podoficerskim oraz mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Student biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module podoficerskim otrzyma kwotę 3570 zł.

Spotkania z informacyjne z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle

  1. Turaszówka w dniu 22.03.2024 (piątek) sala 8B, godz. 13.30-14.30,
  2. Kazimierza Wlk. w dniu 26.03.2024 (wtorek) sala 18 KW8, godz. 13.00-14.00
  3. Suchodół w dniu 26.03.2024 (wtorek) sala 2 D12 bud. D godz. 14.30-15.30

Dodatkowe informacje:

mgr Marek Krzywonos – marek.krzywonos@pans.krosno.pl