Rozpoczęcie nowego etapu współpracy pomiędzy uczelnią a Zespołem Szkół nr 4 w Jaśle – Projekt „Zbuduj i zaprogramuj swoją przyszłość”


W dniu dzisiejszym, tj. 21 maja 2024 r., Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie oraz Zespół Szkół nr 4 w Jaśle oficjalnie rozpoczęły kolejny etap wieloletniej współpracy, podpisując list intencyjny dotyczący realizacji projektu „Zbuduj i zaprogramuj swoją przyszłość”. Projekt ten, będący częścią Międzynarodowego Konkursu Projektów „Skill.ED”, ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów w dziedzinie nowych technologii i robotyki.

Ze strony uczelni udział w spotkaniu wzięli Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS, Prorektor ds. rozwoju dr Agnieszka Woźniak oraz Sylwia Maciejowska-Gunia z Centrum Technologicznego Inkubator, natomiast Zespół Szkół nr 4 w Jaśle reprezentowała dyrekcja szkoły: Dyrektor mgr Robert Niemiec, Zastępca Dyrektora mgr Urszula Budziak oraz pomysłodawca i opiekun projektu dr inż. Wincenty Skwarek.

Projekt zakłada realizację cyklu wykładów, warsztatów, zajęć praktycznych oraz szkoleń i spotkań edukacyjnych z zakresu nowych technologii i robotyki. Uczestnicy projektu będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności pod okiem doświadczonych specjalistów z PANS w Krośnie, korzystając z nowoczesnych laboratoriów i zasobów uczelni.

W ramach podpisanego porozumienia uczniowie ZS nr 4 w Jaśle wzięli udział w pierwszych zajęciach, które odbyły się w laboratoriach Kampusu Technicznego PANS w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 9a. Program zajęć obejmował wykład pt. „Podstawy robotyki i mechatroniki” prowadzony przez dr. hab. Tomasza Korbiela, prof. PANS oraz warsztaty modelowania 3D, które przeprowadził mgr inż. Krzysztof Ochałek.