Rajd integracyjny studentów I roku PANS w Krośnie

XI Rajd integracyjny studentów I roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

Termin: 18 października 2023 (środa)

Rajd będzie miał charakter gwiaździsty, grupy studentów wyruszą z kilku punktów by około godz. 12-tej spotkać się przy wspólnym ognisku na dziedzińcu Zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Po zakończeniu Rajdu, ok. godz. 13.00 nastąpi powrót autobusami do Krosna.

Celem rajdu jest integracja studentów pierwszych roczników oraz zwrócenie ich uwagi na bogactwo przyrodnicze i kulturowe najbliższych okolic Krosna, Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego oraz Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Rajd ma charakter obowiązkowy, będzie realizowany w ramach zajęć dydaktycznych.

Uczestnicy wpłacają do kasy PANS (Rynek 1), w terminie do 13 października 2023 r., wpisowe w wysokości 15 zł.

Listy uczestników powinny obejmować całe roczniki (brak możliwości indywidualnych wpłat). W razie nieobecności nie ma możliwości zwrotu dokonanej wpłaty.PROPONOWANE TRASY

Trasa nr 1. Szlakiem świątyń chrześcijańskich

Wyjazd autobusem do Łączek Jagiellońskich godz. 8:00, Hala przy ulicy Bursaki

Łączki Jagiellońskie (barokowy kościół Św. Andrzeja z poł. XVIII w.) – Rzepnik (dawna cerkiew greckokatolicka Św. Paraskiewy z pocz. XX wieku), następnie szlakiem niebieskim – Polana 540 m n.p.m. – Królewska Góra 554 m n.p.m. – zamek Kamieniec.

Opiekun trasy: dr hab. Piotr Łopatkiewicz prof. PANS, dr Jacek Kraś

(Trasa proponowana dla kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Turystyka i rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Zarządzanie).Trasa nr 2. Szlakiem literackim Aleksandra Fredy i Balinta Balassiego

Wyjście godzina 8:00, Krosno (Dziedziniec PANS, Kazimierza Wielkiego 6)

Krosno (Dziedziniec PANS) – Krościenko Wyżne (zespół dworsko-parkowy Jabłonowskich) – Korczyna – kościół parafialny – zamek Kamieniec.

Opiekunowie trasy: dr Rafał Kapica, dr Wojciech Gruchała
(Trasa proponowana dla kierunków: Pedagogika, Filologia Angielska, Dwujęzykowe Studia dla Tłumaczy, Erasmus+)Trasa nr 3. Szlakiem roślin i ziół

Wyjście godzina 8:30, Krosno (Dziedziniec PANS, Kazimierza Wielkiego 6)

Krosno (Dziedziniec PANS) – Sporne – zamek Kamienic.

Opiekunowie trasy: dr Henryk Różański, dr Dominik Wróbel
(Trasa proponowana dla kierunków: Zielarstwo, Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności, Inżynieria jakości w przedsiębiorstwie, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne)


Trasa nr 4. Szlakiem Krajoznawczym

Wyjście godzina 8:30, Krosno (Dziedziniec PANS, Kazimierza Wielkiego 6)

Krosno (Dziedziniec PANS) – Kościół św. Wojciecha – zamek Kamieniec.

Opiekunowie trasy: dr Wojciech Krukar, dr inż. Małgorzata Górka, mgr Grzegorz Sobolewski

 (Trasa proponowana dla kierunków: Inżynieria Środowiska, Informatyka, Marketing Internetowy)


Trasa nr 5. Szlakiem nafty i budownictwa

Wyjście godzina 8:30, Krosno (Dziedziniec PANS, Turaszówka, ul. Wyspiańskiego 20)

Krosno ul. Wyspiańskiego 20 – Odrzykoń – Zamek Kamieniec

Opiekun trasy: dr inż. Marek Gransicki

(Trasa proponowana dla kierunków: Automatyka i robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Budownictwo)


Komandor Rajdu:

dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS – Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji


Kierownicy tras:

dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS – Zakład Turystyki i Rekreacji

dr Rafał Kapica – Zakład Turystyki i Rekreacji

dr Wojciech Krukar – Zakład Turystyki i Rekreacji

dr inż. Marek Gransicki – Zakład Budownictwa

dr Henryk Różański – Zakład Zielarstwa

mgr Grzegorz Sobolewski – Kierownik Studium Wychowania Fizycznego

Obsługa na trasach: studenci III roku Turystyki i rekreacji