Przyznano stypendia z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia

19 grudnia br. Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU, wręczył dyplomy studentom i pracownikom Uczelni, którym w roku akademickim 2022/2023 zostało przyznane stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Fundusz stypendialny im. Stanisława Pigonia został utworzony decyzją Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w 2016 r. Po raz pierwszy stypendia z Funduszu przyznano w roku akademickim 2017/2018.

W roku akademickim 2022/2023 o stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia w Krośnie starało się 48 osób, w tym 8 nauczycieli akademickich i 40 studentów. Formalnej i merytorycznej oceny wniosków dokonała Komisja ds. przyznawania stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia, pod przewodnictwem dr Agnieszki Woźniak – Prorektor ds. rozwoju. Jednorazowe stypendia przyznano 8 nauczycielom akademickim i 28 studentom.

Wśród pozytywnie ocenionych wniosków pracowników znalazły się propozycje realizacji prac badawczych, publikacje wyników badań oraz projekty przygotowania i przeprowadzenia badań o charakterze inżynierskim. Studentom przyznano stypendia za wyniki w nauce.

Wszystkim laureatom stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia serdecznie gratulujemy.