Przyznanie dotacji dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie znalazła się w gronie 10 uczelni z regionu, otrzymując 85 000 zł dofinansowania w ramach wsparcia przyznanego podkarpackim szkołom wyższym z budżetu województwa.

12 lipca br. odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego podpisano umowy z przedstawicielami szkół wyższych, uczestniczyli w nim: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Ewa Draus i wicemarszałek Piotr Pilch, Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie reprezentowała dr Agnieszka Woźniak Prorektor ds. rozwoju.


Marszałek Ortyl podkreślił, że dotacja na zakupy inwestycyjne to jedna z form wsparcia dla szkolnictwa wyższego w regionie. Dodatkowo samorząd województwa przyznaje stypendia dla studentów pierwszego roku oraz pracuje nad programem stypendialnym dla studentów medycyny.

dr Agnieszka Woźniak, wyraziła wdzięczność zarządowi województwa za zauważenie potrzeb uczelni i wsparcie ich rozwoju. Środki finansowe otrzymane w ramach dotacji zostaną sensownie wykorzystane i przyczynią się do dalszego rozwoju Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Dotacja ta zostanie wykorzystana na rozbudowę infrastruktury dydaktyczno-naukowej uczelni w Krośnie, w szczególności utworzenie nowego laboratorium do celów dydaktycznych związanych m.in.: z zagrożeniami hałasowymi, układami aktywnej redukcji hałasu oraz analizą sygnałów – powiedziała dr Agnieszka Woźniak.

Dotacja przyznana Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie jest niezwykle istotna dla dalszego rozwoju uczelni i podniesienia jakości oferowanych programów nauczania. Utworzenie nowego laboratorium pozwoli na lepsze przygotowanie studentów do wyzwań związanych z hałasem i analizą sygnałów, co jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach.

W tym roku podkarpackie uczelnie otrzymały łącznie 1,7 mln złotych wsparcia na zakupy inwestycyjne. Dotacje te mają na celu podniesienie standardów nauczania oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie. Samorząd województwa podkarpackiego od 2004 roku przyznaje tego typu wsparcie dla uczelni, a dotychczas z budżetu przeznaczono na ten cel łącznie 27,5 mln złotych.

Galeria zdjęć
Źródło zdjęć: Podkarpackie – serwis samorządu województwa