Projekt na blisko 190 tys. zł dla KPU w Krośnie. PCI ogłosiło wyniki III naboru do programu grantowego

W ramach programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych realizowanych w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyznano dofinansowanie na projekt naukowy „Opracowanie innowacyjnej technologii wypieku biszkoptów wolnych od glutenu, laktozy, sacharozy, GMO o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych”, autorstwa dr inż. Barbary Krochmal-Marczak. Budżet projektu wynosi: 186 680,00 zł, a projekt realizowany będzie w całości w 2022 r. W konkursie zgłoszono 178 wniosków, z których dofinansowanie przyznano 63 wnioskom na łączną kwotę ponad 42 mln zł.  Po raz pierwszy dofinansowanie otrzymały uczelnie spoza Rzeszowa, oprócz KPU w Krośnie także PWSTE w Jarosławiu.