Pracownie niczym szpitalne OIOM-y

Artykuł opublikowany w tygodniku „Nowe Podkarpacie”, 20 marca 2019 r., nr 12 (2511) Rok XLIX