Podpisanie umowy o współpracy z Podkarpackim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Terenowy w Krośnie

W dniu wczorajszym tj. 18 kwietnia br. miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie a Podkarpackim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Terenowy w Krośnie. W spotkaniu udział wzięli: Pan dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS Rektor uczelni, Pan Maciej Maruszak – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Pani dr Renata Dziubaszewska – Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, Pani Gabriela Lipka-Maciejowska – Kierownik Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie oraz Sylwia Maciejowska Gunia – Przedstawiciel Centrum Technologicznego Inkubator.

Podpisanie umowy zacieśniło współpracę między instytucjami oraz stanowiło kolejny krok w rozwoju relacji obu instytucji. Umowa przewiduje rozszerzenie możliwości praktyk studenckich w dziedzinie pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, co stanowi istotny element kształcenia praktycznego przyszłych specjalistów.

Podpisanie umowy było ważnym krokiem w dążeniu obu instytucji do doskonalenia procesu kształcenia przyszłych profesjonalistów, a także wzmocnieniu działań na rzecz społeczności lokalnej w zakresie opieki zdrowotnej i ratownictwa. Oznacza to także pogłębienie więzi pomiędzy uczelnią a organizacją społeczną, co może przynieść korzyści zarówno dla studentów, pracowników naukowych, jak i dla społeczności lokalnej.