Podpisanie umowy o wspólnym prowadzeniu studiów dualnych na kierunku Marketing internetowy

W dniu 28 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie a firmami: Agencją marketingową KS Sp. z o.o., Agencją marketingową AP Reklama i Laskowski Online, o wspólnym prowadzeniu studiów dualnych na kierunku Marketing internetowy. Umowa poszerza dotychczasową umowę o współpracy z Agencją KS o dwie firmy, agencja marketingowe będące liderami lokalnego rynku równie zaangażowane w prowadzenie, projektowanie i doskonalenie programu studiów. Wymienione podmioty są mocno zaangażowane w realizację procesu dydaktycznego, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz doskonaleniu programu studiów na kierunku Marketing internetowy.

Podpisanie umowy

Umowę podpisał Rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS, Wojciech Budziak, Prezes Zarządu KS Sp. z o.o., Artur Janas, właściciel Agencji AP Reklama i Wojciech Laskowski, właściciel Agencji Laskowski Online. W tym uroczystym wydarzeniu uczestniczyły również, Prorektor ds. rozwoju dr Agnieszka Woźniak, Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki dr Renata Dziubaszewska i Kierownik Zakładu Marketingu dr inż. Małgorzata Górka

Przedmiotem umowy było określenie zasad współpracy i zobowiązań stron, których zamiarem jest wspólne kształcenie na kierunku Marketing internetowy na studiach dualnych, służących wykwalifikowaniu kadry o kompetencje odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy w branży marketingu cyfrowego.