Patryk Kazana

Absolwent Patryk Kazana o kierunku Energetyka w PWSZ w Krośnie

 

Studiowanie w Krośnie pozwoliło mi przede wszystkim na zdobywanie wiedzy przy wysoce wykwalifikowanej kadrze. Co ważne wiedzy nie tylko tej książkowej, ale również praktycznej. Na kierunku, który studiowałem funkcjonowało koło studentów Energetyki. W jego ramach organizowane były wyjazdy ściśle związane z moim kierunkiem. Jako student miałem możliwość uczestnictwa  w targach warszawskich, na których mogłem poznać nowości rynkowe z obszaru ogniw PV, kolektorów czy turbin wiatrowych. Organizowane były wyjazdy, które osobiście bardzo miło wspominam, ponieważ dały mi one możliwość poznania tajników wytwarzania oraz przesyłania energii elektrycznej. Krośnieńska PWSZ to uczelnia, w której zdobywa się wiedzę niezbędną do kontynuowania dalszych studiów bądź podjęcia pracy związanej z wybranym przez siebie kierunkiem.

Co do mojej osoby, to cenię sobie możliwość użycia zdobytej wiedzy w praktyce. Dlatego też moja praca inżynierska dotyczyła szeroko rozumianej dziedziny jaką jest termomodernizacja. Moim zadaniem była propozycja rozwiązań ograniczających zużycie energii w odniesieniu – co ważne do realnej budowli jaką był Zespół Szkół nr 4 w Jaśle. Jestem bardzo zadowolony z tego, iż uczelnia umożliwiła mi zmierzenie się z tak ambitnym tematem, praktycznym. Wymagał on ode mnie dużego wkładu własnego. Sporządzenie planów budynku, czytanie dokumentacji budowlanej, wykonywanie badań kamerą termowizyjną, duża ilość obliczeń. To wszystko pozwoliło mi na zdobycie poczucia, że jestem w stanie pracować na programach inżynierskich oraz posługiwać się specjalistycznym sprzętem. Jestem pewny, że z krośnieńskiej uczelni wyniosłem  fachową, usystematyzowaną i co ważne przydatną wiedzę. Pozwala mi to twierdzić, że mogę przed sobą stawiać kolejne cele.