PANS w Krośnie podpisała umowę o współpracy z Trade Software & Consult Sp. z o.o.

W dniu 23 maja 2023 roku Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie podpisała umowę o współpracy z  firmą Trade Software & Consult Sp. z o.o. zajmującą się tworzeniem dedykowanego oprogramowania do zarządzania sprzedażą on-line oraz marketingiem internetowym.

To kolejna szansa dla naszych studentów na rozwinięcie swojej kariery zawodowej, zdobycie nowych doświadczeń i niezbędnej wiedzy o najnowszych  możliwościach technologicznych i innowacyjnych rozwiązaniach. W trakcie uroczystego podpisania umowy Uczelnię reprezentował Rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS, oraz dr inż. Piotr Wais – Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr inż. Agnieszka Kubacka – Kierownik Zakładu Informatyki, dr inż. Małgorzata Górka – pełnomocnik Rektora ds. współpracy z pracodawcami, Kierownik Zakładu Marketingu, firmę TSC Pan Łukasz Musiał – Członek Zarządu oraz Pani Joanna Rączka – Prokurent.

Wspólne działanie ma zapewnić możliwość współpracy badawczo-rozwojowej oraz dydaktycznej. To szansa na doskonalenie procesu kształcenia w naszej Uczelni, zapoznanie studentów ze specyfiką pracy, realizację zajęć przez praktyków pracujących w firmie, działanie w nowoczesnym zespole specjalistów poprzez możliwość odbycia staży i praktyk zawodowych jakie stwarza nowo podpisana umowa.

Współpraca dotyczy kierunków Informatyka oraz Marketing internetowy.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, co daje nadzieję na efektywną współpracę i wspólne projekty.