PANS w Krośnie podpisała porozumienie o współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie

W dniu 2 sierpnia 2023 roku, w rektoracie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między uczelnią a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie. Ten związek stanowi kolejny krok w kierunku umacniania relacji pomiędzy instytucjami o znaczącym znaczeniu dla regionu.

Na ceremonii podpisania obecni byli przedstawiciele obu instytucji. Rektor PANS, dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS oraz dyrektor RZGW w Rzeszowie, Anna Sowa, złożyli swój podpis pod dokumentem, który będzie kształtował współpracę na wielu płaszczyznach.

Jak podkreśliła dyrektor Anna Sowa,  porozumienie skupia się przede wszystkim na współpracy dydaktycznej oraz współpracy rozwojowo-naukowej. Jego formalizacja umożliwi studentom PANS odbywanie praktyk w RZGW w Rzeszowie, Zarządzie Zlewni w Krośnie oraz innych jednostkach. Ponadto, absolwenci PANS będą mieli możliwość podjęcia staży w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej. To doskonała okazja dla studentów, by zapoznać się zarówno z aspektem biurowym, jak i terenowym funkcjonowania Wód Polskich.

Wojciech Kłosowicz, dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie, zaznaczył, że uczelnia i RZGW Wody Polskie współpracują już od pewnego czasu. Prace studentów i absolwentów PANS w krośnieńskiej Zlewni są obecnie rzeczywistością, a porozumienie pozwoli na jeszcze bardziej efektywne przygotowanie studentów do pracy w obszarze Wód Polskich.

Rektor PANS, dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS podkreślił, że współpraca ta jest szczególnie istotna ze względu na kierunek Inżynieria środowiska, który PANS oferuje. RZGW Wody Polskie w Rzeszowie są idealnym partnerem dla uczelni, oferując nowoczesne programy i dostęp do bogatego doświadczenia w sektorze wodno-środowiskowym.

Nie tylko praktyki i staże mają znaleźć swoje miejsce w tej współpracy. Władze PANS mają nadzieję, że uczelnia i Wody Polskie będą również realizować wspólne projekty naukowe. Dr Agnieszka Woźniak, Prorektor ds. rozwoju, podkreśliła, że obie strony mają potencjał do wspólnego działania w tym obszarze.

Dr inż. Bernadeta Rajchel, kierownik Zakładu Inżynierii produkcji i środowiska PANS, wyjaśniła, że studenci krośnieńskiej uczelni na kierunku Inżynieria środowiska zdobywają nie tylko wiedzę związane z inżynierią wodną, ale także nabywają umiejętności w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji gazowych, sanitarnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji. Uczą się także obsługi różnego rodzaju urządzeń geotechnicznych, geodezyjnych czy geofizycznych, które stanowią dodatkowy atut dla przyszłych absolwentów.

Podpisane porozumienie obejmuje zakres działalności dydaktycznej i rozwojowo-badawczej. Przyszła współpraca ma na celu skuteczne połączenie teorii z praktyką oraz realizację zadań o istotnym znaczeniu społecznym. Dostosowanie istniejących programów studiów do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie kompetencji praktycznych poprzez udział w praktykach zawodowych i stażach stanowią kluczowe elementy tego partnerstwa.

Cała społeczność akademicka PANS oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie patrzy z optymizmem w przyszłość i wierzy, że ta współpraca przyniesie wiele korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Dzięki temu partnerstwu, uczelnia i RZGW Wody Polskie mogą razem przyczynić się do rozwoju nauki i technologii w dziedzinie środowiska w Polsce.