Oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

Studia podyplomowe dają możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych, zwiększają szanse na znalezienie wymarzonej pracy oraz pomagają w uzyskaniu nowych uprawnień i kwalifikacji. Studia podyplomowe może podjąć każdy absolwent studiów wyższych. Zapraszamy do zapoznania z ofertą studiów podyplomowych organizowanych w PWSZ w Krośnie.

Pełna oferta studiów podyplomowych na stronie:

https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy-3/