Noc Biologów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

W dniu 13 stycznia 2023 roku w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie odbyła się po raz piąty Noc Biologów, podobnie jak w całym kraju pod hasłem „Woda – źródło życia – teraźniejszość i przyszłość”.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Jego Magnificencja Pan Rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS, natomiast wykład inaugurujący wydarzenie wygłosił Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski pracownik Zakładu Inżynierii produkcji i środowiska pt.: Możliwość wykorzystania ciepła ze ścieków oraz odzysku wody ze ścieków oczyszczonych.


Nauczyciele akademiccy i studenci Uczelni przygotowali szereg atrakcji naukowych: wykłady, warsztaty oraz otwarte pokazy i konkursy. Na wykładach uczniowie szkół podstawowych i średnich wraz z opiekunami oraz studenci UTW mieli okazję wysłuchać informacji na temat wykorzystania wody w różnych gałęziach gospodarki narodowej, poznać roślinność torfowisk, skutki suszy w rolnictwie, jak i działania adaptacyjne miast do anomalii pogodowych.

Na warsztatach młodzież własnoręcznie przeprowadziła doświadczenia z wodą w roli głównej. Między innymi wykonała jadalny profil glebowy, kosmetyki ochronne na twarz i herbatki ziołowe, poznała właściwości fizyko-chemiczne wody oraz przeprowadziła ocenę konsumencką wód leczniczych. Ponadto uczniowie mieli możliwość prowadzenia obserwacji mikroskopowej w celu poznania struktury niektórych składników żywności, np. skrobi i mikroorganizmów przenoszonych przez wodę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia przygotowane przez kierunek  Pielęgniarstwo „W kropli krwi nasze życie” oraz „Znaczenie wody dla zdrowia człowieka”.

Warsztaty „Lanie wody” przeprowadzili pracownicy Zakładu Inżynierii produkcji i środowiska, naukę o wodzie poprzez zajęcia aktywizujące, gry i zabawy zaproponowali studenci kierunku Pedagogika, a quiz „Woda ukryta w produktach spożywczych” poprowadziło Koło Naukowe kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Studenci zorganizowali także wystawę fotografii krajobrazowej i degustację jadalnych grzybów nadrzewnych pochodzących z uprawy kolekcjonerskiej. Koło Naukowe Planta Medica przygotowało bogatą ofertę własnoręcznie wykonanych wyrobów spożywczych z domieszką ziół, jak również uczyło w jak w prosty sposób rozpoznać zafałszowanie pyłku pszczelego. 

W tegorocznej edycji Nocy Biologów wzięło udział ponad 300 osób.
Dziękujemy za Państwa obecność i wspólnie spędzony czas.

Już zapraszamy na kolejną edycję Nocy Biologów w roku 2024 !