Natalia Czubska

 „Nazywam się Natalia Czubska, jestem tegoroczną (2017) absolwentką Filologii Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Od października zamierzam kontynuować edukację, podejmując studia magisterskie na tym samych kierunku na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Studia na Krośnieńskiej uczelni wspominam bardzo pozytywnie, gdyż w ich trakcie znacznie poszerzyłam swoje umiejętności językowe, a także nabyłam dużą wiedzę w zakresie kultury czy literatury krajów anglojęzycznych. Program studiów zaoferował mi również wiele możliwości pozwalających otworzyć się na inne kultury oraz zdobyć wiedzę na temat międzykulturowej komunikacji. Podczas trzech lat miałam okazję na bieżąco posługiwać się językiem angielskim w mowie, piśmie, a także wykonywać tłumaczenia z różnorakich dziedzin.
          Uważam, że dzięki studiom w Krośnie jestem odpowiednio przygotowana, by bez problemu kontynuować naukę języka angielskiego na dalszych szczeblach edukacji, jak również posługiwać się nim w życiu zawodowym. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pozwoliły mi uzyskać nie tylko niezbędne umiejętności językowe, ale także komunikacyjne i społeczne.
        Ciężka praca potrzebna do opanowania wymaganego materiału zaowocowała uzyskaniem oceny bardzo dobrej z egzaminu dyplomowego, otrzymaniem dyplomu z wyróżnieniem, a także wyróżnieniem pracy dyplomowej. Studia w PWSZ nauczyły mnie wytrwałości w dążeniu do celu i zmotywowały do dalszego zgłębiania wiedzy w dziedziny języka angielskiego. Wierzę, że były one doskonałą bazą otwierającą wiele dalszych możliwości rozwoju w tym kierunku, dlatego też wiąże swoją przyszłość z językiem angielskim.
            Zawsze będę miło wspominać czas studiów w PWSZ. Szczerze polecam również studiowanie filologii angielskiej na tej uczelni. Choć jest to kierunek wymagający ciężkiej pracy i samozaparcia, wysoki poziom kształcenia pozwala osiągnąć owocne rezultaty.”

Natalia Czubska