Nabór wniosków o stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 27 września 2022 r. podjął Uchwałę Nr 426 / 8606 / 22 w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2022/2023 oraz Uchwałę Nr 426 / 8607 / 22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, na rok akademicki 2022/2023.

W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o stypendium przez studentów pierwszego roku studiów, podejmujących studia po raz pierwszy.

Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie),
  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe warunki oraz tryb i terminy postępowania przy udzielaniu pomocy stypendialnej dla studentów określa Regulamin programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2022/2023 znajdujący się w zakładce: Stypendia dla studentów.


Warunki ubiegania się o stypendium, miejsce składania wniosków, sposób wypełniania wniosków oraz informacje dodatkowe znajdują się w „Ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego”. (plik docx, rozmiar 55 KB)