Nabór delegatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Informujemy, że na mocy uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zostaje ogłoszony nabór kandydatów na Delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który potrwa do dnia 30 listopada 2022 r.

Młodzieżowy Sejmik będzie składał się z 33 Delegatów, a jego kadencja potrwa 2 lata.

Kandydatem na Delegata może być osoba, która zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, ukończyła 17 lat, a nie ukończyła 22 roku życia.

Informacje na temat naboru wraz z formularzami zgłoszeniowymi zostały opublikowane na stronie internetowej www.sejmik.podkarpackie.pl oraz BIP Województwa Podkarpackiego.

Lista wybranych na podstawie zgłoszeń Delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego zostanie zamieszczona na stronie Internetowej www.sejmik.podkarpackie.pl.

Zachęcamy młodych ludzi do rozpowszechniania idei samorządności oraz stawiania pierwszych kroków w aktywności obywatelskiej.