Minister Nauki objął patronatem honorowym Galę 25-lecia Uczelni

Z radością informujemy, że Gala jubileuszowa 25-lecia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie uzyskała patronat honorowy Ministra Nauki.

Wydarzenie ma na celu uczczenie 25-lecia Uczelni, która prężnie rozwija się, rozbudowując bazę dydaktyczną, poszerzając ofertę edukacyjną i wciąż podnosząc standardy kształcenia. Jubileusz to okazja do przypomnienia historii uczelni i przedstawienia planów na przyszłość.

Gala jubileuszowa odbędzie się 27 maja 2024 roku w Kampusie Technicznym przy ul. Dmochowskiego 12. W trakcie uroczystości zasłużeni dla krośnieńskiej uczelni zostaną uhonorowani wyróżnieniami, a pracownicy odznaczeniami państwowymi. Uroczystości uświetni koncert zespołu smyczkowego Carpathia Quintet.

Z tej okazji wydana zostanie okolicznościowa publikacja podsumowująca 25 lat uczelni.

Jesteśmy przekonani, że uroczystości jubileuszowe będą świętem całej społeczności akademickiej!