Milion złotych dla PANS w Krośnie – Uczelnia laureatem Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało środki finansowe w wysokości 1 mln złotych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości.

W piątek 26 maja 2023 r. dr Agnieszka Woźniak, prorektor ds. rozwoju PANS w Krośnie wzięła udział w uroczystości ogłoszenia listy publicznych uczelni zawodowych wyłonionych w ramach tegorocznej edycji przedsięwzięcia DID.

Wsparcie w ramach programu otrzymało 15 publicznych uczelni zawodowych. Dofinansowanie przyznano m.in. za dobry wynik monitoringu karier studentów i absolwentów oraz brak negatywnych ocen jakości kształcenia. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych – które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowy milion złotych.

Środki z programu pozwolą uczelniom na dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnych rynków pracy.

To kolejny sukces naszej Uczelni, który pozwala nam rozwijać się dla naszych studentów i podwyższać jakość kształcenia.