Mateusz Krupa

Nazywam się Mateusz Krupa jestem absolwentem PWSZ w Krośnie na kierunku Rolnictwo. Moje pierwsze spotkanie z uczelnią zaczęło się już w październiku 2010 r., kiedy to podjąłem studia I stopnia na kierunku Rolnictwo. Po obronie inżyniera podjąłem studia II stopnia na kierunku Rolnictwo o specjalizacji Ekonomika Rolnictwa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie im. Hugona Kołłątaja. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej wspominam bardzo dobrze. Studia I stopnia ukończyłem z wyróżnieniem. Spotkałem tam wielu ciekawych ludzi, zarówno przyjaciół jak i pracowników dydaktycznych. W pamięci zachowałem również ciekawe wyjazdy i zdobywanie wiedzy, która ułatwiła i poszerzyła moje horyzonty. Praca w kołach naukowych Ekonomistów i Agroekologów wypracowała w mojej osobie zacięcie do pracy badawczo-naukowej. Po obronie pracy magisterskiej otrzymałem propozycję podjęcia studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Również otrzymałem propozycje stażu w renomowanej firmie Danko w Zakładzie Rolno-Nasiennym Modzurów k/Raciborza. Lata spędzone w PWSZ w Krośnie uważam za bardzo owocne.

Obecnie: Absolwent studiów II stopnia na kierunku Rolnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie