Mariusz Rzepka

Imie i nazwisko: Mariusz Rzepka

Kierunek studiów: Inżynieria środowiska
Specjalność: Instalacje sanitarne i technologiczne
Obecna pozycja zawodowa: asystent w biurze projektowym instalacji sanitarnych
Plany na przyszłość: uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacje i sieci sanitarneStudia rozpocząłem w 2012 roku na kierunku Inżynierii Środowiska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. W czasie studiów byłem członkiem koła naukowego „Granit” działającego przy Zakładzie Inżynierii Środowiska. Brałem udział w dwóch konferencjach naukowych w Tarnobrzegu („Badania wybranych właściwości gruntu pod zabudowę”) oraz w Krośnie („Koncepcja projektu instalacji słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej”). W 2016r. uzyskałem tytuł inżyniera broniąc pracę pt. „Projekt koncepcyjny instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla domu jednorodzinnego”. W tym samym roku rozpocząłem pracę w biurze projektowym jako asystent projektanta instalacji sanitarnych, a także niestacjonarne studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W 2017 roku obroniłem pracę dyplomową pt.: „Stabilność koryta rzecznego na przykładzie wybranego odcinka rzeki Wisłok” uzyskując tytuł magistra.
Zakres moich obowiązków biurowych obejmuje tworzenie projektów z wykorzystaniem programów do projektowania instalacji sanitarnych (pakiet Instalsoft, Ventpack, Autocad), sporządzanie projektów budowlanych, wykonawczych, świadectw charakterystyki energetycznej, nanoszenie przebiegu tras sieci i przyłączy sanitarnych na mapach zagospodarowania terenu.W przyszłości planuję uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności instalacje i sieci sanitarne.
Uczestnictwo w projektach naukowych realizowanych na kierunku Inżynieria Środowiska w PWSZ w Krośnie pozwoliło poszerzyć moją wiedzę i zainteresowania. Wykładowcy byli z życiowym podejściem do przedmiotu i studenta. Zajęcia i egzaminy prowadzone były w formie, która nie wywoływała zbędnego stresu. Z osobami poznanymi na uczelni utrzymuję kontakt do dnia dzisiejszego. Dobrze wspominam czas spędzony w Krośnie.