Magisterka w PWSZ Krosno

Z dr Agnieszką Woźniak, dyrektorem Instytutu Politechnicznego PWSZ w Krośnie rozmawia Wioletta Zimmermann-Szubra.

Artykuł opublikowany w tygodniku „Nowe Podkarpacie”, 6 marca 2019 r., nr 10 (2509) Rok XLIX