Zagórz


Monumentalne ruiny kościoła i klasztoru karmelitów bosych.

Najważniejszą atrakcją miasteczka Zagórz zwanego bramą Bieszczad, jak i jedną z głównych atrakcji Podkarpacia są RUINY KLASZTORU KARMELITÓW BOSYCH. Klasztor został wybudowany początkiem XVIII wieku na wzgórzu zwanym Mariamontem, które z 2/3 stron jest otoczone wodami rzeki Osława. Od kilku lat są restaurowane. Oprócz samego klasztoru atrakcją jest oddana do użytku 22 metrowa wieża widokowa w jednej z wież budowli.

Na wzgórze trafić nietrudno. Ruiny widoczne są z daleka i prowadzi do nich w miarę wygodna dróżka dojazdowa. Po wejściu na wzniesienie mamy przed sobą wielki masyw ruin, otoczonych kamiennymi murami ze strzelnicami. Półkolistą bramą w murze wchodzimy na teren klasztorny.