KPU w Krośnie organizatorem Olimpiady Energetycznej

W dniu 13 maja br. w Kampusie Politechnicznym Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbyła się Olimpiada Energetyczna. Wydarzenie nawiązuje do tradycji organizacji olimpiad energetycznych w naszej uczelni, skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu.

Celem głównym Olimpiady jest umocnienie pozycji KPU w Krośnie jako uczelni o zasięgu subregionalnym oraz aktywizacja uczniów krośnieńskich szkół. Olimpiada obejmuje zagadnienia na poziomie szkoły średniej z zakresu energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii, mechaniki oraz szeroko rozumianej techniki.

Uczniowie i ich opiekunowie mieli także możliwość wysłuchania wykładu dr Karola Trojanowicza, dyrektora Instytutu Politechnicznego.pt. Energetyka, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków miejskich.

W Olimpiadzie wzięło udział 93 uczniów z następujących szkół:

Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie,

– Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie,

– Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie,

– Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie.

Zwycięzcami są:

I miejsce – Piotr Pawlik, Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie,

II miejsce – Maciej Zabawski, Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie,

III miejsce – Bartłomiej Liszka, Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie,

IV miejsce – Igor Błaż, Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie,

V miejsce – Szymon Świszcz, Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie,

Olimpiada jest organizowana w ramach przedsięwzięcia Zdobywaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie, które jest realizowane przy współpracy z krośnieńskimi szkołami i ma na celu integrację środowiska akademickiego z uczniami szkół ponadpodstawowych. Wspólne działania przyczynią się do rozwijania współpracy oraz upowszechniania wiedzy popularno-naukowej.

Przedsięwzięcie Zdobywaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie jest realizowane w ramach projektu „Kreujemy, Rozwijamy, Ożywiamy, Stymulujemy, Nakreślamy, Odmieniamy – KROSNO”, realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa. „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.